އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް މަސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

  • މިއީ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 22:59 7,140

ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވުނު ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ރަށަކުންވެސް މަސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދް ޞޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަޒީރާ ހޮޅުވަށި ސިލްސިލާގެ ދަށުން ބޭއްވި ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުންވެސް މަސްގަތުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާއެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ހަދާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ދިރާސާ މިހާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސްގަތުމަށް ފަސޭހަވާނޭ މަގުތައް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓާރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުރުން އެސްޓިއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.

ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވިގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް ޞޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް