ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށި

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުންވެސް މަސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

  • މިއީ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 22:59 8,801

ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވުނު ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ ރަށަކުންވެސް މަސް ގަނެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަކަމަށް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދް ޞޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖަޒީރާ ހޮޅުވަށި ސިލްސިލާގެ ދަށުން ބޭއްވި ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަސްވެރިންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުންފިލުއްވާ ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސަރަހައްދަކުންވެސް މަސްގަތުމަށް ބޭނުންވާ ދިރާސާއެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީއިން ހަދާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި މި ދިރާސާ މިހާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން އަންނަނީ މަސްގަތުމަށް ފަސޭހަވާނޭ މަގުތައް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓާރ ޒަހާ ވަހީދުގެ އިތުރުން އެސްޓިއޯގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރުވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެލައްވާފައެވެ.

ޖަޒީރާ ހޮޅުއަށީގެ ތިން ވަނަ ބައްދަލުވުން ގދ. ތިނަދޫގައި ބޭއްވިގެން ދިޔައިރު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް ޞޯލިހްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް