އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ އަހުދު

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަހުދުގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފި

  • ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ، ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް
  • މީޑީއާގެ މިނަވަންކަމުގެ އަހުދުގެ ތެރޭގައި ހަތްކަމެއް ހިމެނޭ

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 19:52 4,642

ޑރ. ފަރަހަނާޒް އަހުދުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ - ހާރިޖީ ވުޒާރާ

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އަހުދުނާމާގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މީޑިއާ ފްރީޑަމް ކޮންފަރެންސްގައި މި އަހުދުނާމާގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ، ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލްއެވެ.

މީޑީއާގެ މިނަވަންކަމުގެ އަހުދުގެ ތެރޭގައި ހަތްކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ ކޯލިޝަނެއްގެ ތެރެއިން މުޖުތަމައުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި ދުޅަހެޔޮކަމަށްޓަކައި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމުގެ މުހިންމުކަމަށް އަޑު އުފުލުމާއި، މީޑިއާ ފްރީޑަމް ކޮންޓެކްޓް ގްރޫޕެއްގެ ތެރެއިން މީޑިއާގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މީޑިއާގެ ހުރިހާ މަސްއޫލުވެރިން ގުޅިގެން ގައުމުތަކަށް ބާރުއަޅައިގެން ގައުމީ ފެންވަރުގެ ފްރޭމްވަރކެއްގެ ދަށުން މީޑިއާ ވަރުގަދާ ކުރަން ސަރުކާރާއެކު ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ އަހުދުވެފައެވެ. އަދި މިކަމުގައި އދ. އާއި އެހެނިހެން ޖަމިއްޔާތަކަށް ބާރުއަޅައިގެން ހާއްސަ ޓާސްކް ފޯސްއެއް އުފެއްދުން ހިމެނެއެވެ.

އިތުރު އަހުދުތަކުގެ ތެރޭގައި މީޑިއާއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލަން އދ. އަދި އެހެނިހެން ޖަމިއްޔާތަކުން ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދީ، ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ނޫސްވެރިންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ގްލޯބަލް މީޑިއާ ޑިފެންސް ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް އެ ޖަމިއްޔާތަކަށް ގޮވާލުން އަދި މިނިވަން، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ފައިދާ ކުރަނިވި މީޑިއާތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީވެދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މި އަހުދުނާމާގައި ހިމެނިފައިވާ އުސޫލުތައް ދިފާއުކުރަން ހުށިޔާރުކަމާއި އެކު މަސައްކަތް ކުރުމާއި، މި އަހުދުތައް އާކުރުމުގެ ގޮތުން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު ބައްދަލުކޮށް ފެންމަތިވާ މައްސަލަތަކާއި ފުރުސަތުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރަން ވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ގްލޯބަލް މީޑިއާ ފްރީޑަމް ކޮންފަރެންސަކީ އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކެނެޑާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ކޮންފަރެންސެކެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގެ މަގުސަދަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަން ދިފާއުކޮށް ނޫސްވެރިންގެ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް