ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ހާއުފާ

"ހާއުފާ" އީދު ޝޯގައި ބައިވެރިވާނެ އިތުުރު މިއުޒިޝަނުންނާއި އެކު ސޮއިކޮށްފި

  • މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އީދު ޝޯގައި ބައިވެރިވާ މަޝްހޫރު ފަންނާނުންނާއި އެކުވެސް ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 11:10 5,916

ހައިޑްސް އިން ގްރެވިޓީ ބޭންޑްއާއި އެކު ސޮއި ކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހޯރަފުށީ ޔޫތް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ހައިޑްސް) އާއި ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ހާއުފާ އީދު ޝޯގައި ބައިވެރިވާނެ އިތުރު މިއުޒިޝަނުންނާއިއެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހައިޑްސް އިން ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މޯލްޑިވިއަން އައިޑޮލް ގެ އެންމެ ގަދަ ފަހެއްގައި ހިމެނުނު މުހައްމަދު މުއައްޒިން ނައީމް ހިމެނޭ ރޮކް މެޓަލް ބޭންޑް، ގްރެވިޓީ އާއި އެކުވެސް ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

އަޝްފާއާއި ތޭރަވާއާއި އެކު ހައިޑް އިން ސޮއި ކުރަނީ

މި ޝޯގައި އިތުރު މަޝްހޫރު ފަންނާނުން ބައިވެރިވާން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ މުހައްމަދު އަބްދުލް ޣަނީ (ތޭރަވާ) ގެ އިތުރުން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ މުހައްމަދާއިއެކު ވެސް ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.

އެމް ސެވަންއާއި އެކު ހައިޑް އިން ސޮއި ކުރަނީ

ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވުނު ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރިންޓިންގް ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހައިޑްސް އިން ވަނީ އެމް ސެވަން އާއި އެކު ވެސް ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

ހޯރަފުށި، އުލިގަން އަދި ތުރާކުނަށް ޚާއްސަ ކޮށްގެން އީދު ވިލޭރޭގައި ބާއްވާ ހާއުފާ އީދު ޝޯގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގް މީޑިއާ ޕާޓްނަރ ގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެޓީވީ ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އޮންލައިން ޕާޓްނަރެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރާއްޖެއެމްވީ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް