އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ޖާބިރު ޑީއަރްޕީއަށް

ޖާބިރު ޑީއާރްޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި

  • ޖާބިރުއާއި އެކު އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު ވެސް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވޭ
  • ނިމިދިޔަ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ޑީއާރްޕީގެ އެއްވެސް ކެނޑިޑޭޓަކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިފައެއް ނުވޭ
  • މިހާރު މަޖިލީހުގައި ހުންނަވަނީ މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 18:57 4,584

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު - މަޖިލިސް

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު، ޑީއާރްޕީއާ ގުޅިވަޑައިގްނަވަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވައިފި ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ޑީއާރްޕީއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލާ ޖާބިރު ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މަޖިލީހުގެ އިތުރު ދެ މެމްބަރަކު ވެސް އެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާ ބައްދަލުކުރެއްވިކަމަށް ވެސް ޑީއާރްޕީއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ދެ މެމްބަރުން ކަމެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ޑީއާރްޕީ އުފެއްދުމުގައި ވެސް އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖާބިރު ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ.

މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޖާބިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރައްވަން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައެވެ. ނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީން ނާކާމިޔާބު ވުމާއި އެކު، މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ވާދަކުރައްވަން ޖާބިރު ނިންމެވީއެވެ.

ޖާބިރުއަށް މިނިވަން މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުނީ، ޕްރައިމަރީން ބަލިވާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް އިންތިހާބުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމަކީ، ގާނޫނާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީއެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި ޖާބިރު މި ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ކޯފާ އިސްކުރައްވާ އަޑު އުފުލި އިރު ރައީސް ސޯލިހަށް ވެސް ނިސްބަތްކޮށް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި އަޑު ގަދަކުރުމުގެ ސަބަބުން، 19 ވަނަ ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ބޭރުކޮށްލެވުނު ފުރަތަމަ މެމްބަރަކަށް ޖާބިރު ވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ޖާބިރު ޑީއާރްޕީއާ ގުޅިވަޑައިގެންފި ނަމަ އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގަންނަވާނީ މަޖިލީހުގެ މި ދައުރުގައި ޑީއާރްޕީ ތަމްސީލުކުރައްވާ ފުރުތަމަ މެމްބަރަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް