ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އާޒިމާ

ދައުވާކުރީ ބަޔަކު ރާވައިގެން، އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް: އާޒިމާ

  • މަގާމުތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު
  • މުއްސަނދިވާން ބޭނުންވި ނަމަ އެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި
  • އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަނީ މަނީ ލޯންޑަރިން އަށް އެހީތެރިވެ އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ބުނެ

އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
DeNaseer

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 17:33 7,104

ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އާޒިމާ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ވަދެވަޑައިގަންނަވަނީ - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަނީ ލޯންޑަރިން އަށް އެހީތެރިވެ އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ބުނެ އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން އޭނާގެ އަޑު ކަނޑުވާލުމަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއެއްކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝުކޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ކޯޓުން އޭނާއާއި ހަވާލުކުރުމާއި ގުޅިގެން ފޭސްބުކްގައި ލިޔުއްވާފައިވަނީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ތައުލީމާއެކު ގިނަ އަހަރުތަކެއްގައި ދައުލަތަށް ހިދުމަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި ތިން ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވިކަން ފާހަގަ ކުރައްވަމުން އާޒިމާ ވިދާޅުވީ މަގާމުތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކުރެއްވީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު ކަމަށެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ ބައެއް މަގާމުތަކުގައި ހުރި އިރު މުއްސަނދިވާން ބޭނުންވި ނަމަ އެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ހިޔާނާތުގެ ފައިސައެއް ނަގާ އަދި އެފަދަ ހަދިޔާއެއް މީގެން އެއްވެސް މަގާމެއްގައި ހުއްޓާ ލިބިފައި ނުވާނެކަމަށް އާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމާގެ ފޭސްބުކްގައި މައްސަލައާއި ގުޅެގޮތުން ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުއްވުން --

ހިޔާނާތުގެ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުން ތަކުރާރުކުރައްވާ އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ލިސްޓެއްގައިވެސް އޭނާގެ ނަމެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ކައިރީގައި އުޅުއްވަ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މާލީ ހާލތު ހުންނަގޮތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް އާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އާޒިމާ ވިދާޅުވީ ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުންކަމަށެވެ. އަދި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު ދެއްވާނީ ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކުގައިކަމަށާއި، ދައުވާއަކީ ބަޔަކު ރާވައިގެން އަޑު އަބަދަށް ކަޑުވާލަން ކުރާ މަސައްކަތެއްކަމަށް އާޒިމާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބަންޑާރަ ނައިބްކަންވެސް ކުރެއްވި އާޒިމާ އަށް ދައުވާކުރަނީ ހުދުމުހުތާރުވެރިޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ މަނީ ލޯންޑަރިން އަށް އެހީތެރިވެ އެކަމުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިންކަމަށް ބުނެ އެވެ. އާޒިމާ އެކަމަނާގެ ބަންޑާރަ ނައިބްކަމުގައި ދެއްވި ޤާނޫނޫ ލަފާތަކުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް