އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އެމްއެމްއޭ

އެފްއައިޔޫގެ ކުރީގެ ވެރިޔާގެ މަގާމު ބަދަލުކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: އެމްއެމްއޭ

  • އަބްދުﷲ އަޝްރަފް އެފްއައިޔޫގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އާޒިމާ އާދަމް
  • ސިޔާސީ އިސްފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން އެކަން ތަހުގީގީ އިދާރާއަށް ނުފޮނުވައި ގިނަދުވަސް ކުރި
  • އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއައިޔޫއަށް ލިބިފައި ވަނީ އަބްދުﷲ އަޝްރަފު އަތަށް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 06:14 1,975

އެމްއެމްއޭ - ގޫގުލް

ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަބްދުﷲ އަޝްރަފްގެ މަގާމު ބަދަލުކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތައް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އަޝްރަފް އެފްއައިޔޫގެ ވެރިޔާގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސެވީ އެމްއެމްއޭގެ ކުރީގެ ގަވަރނަރކަމުގައި ހުންނެވި އާޒިމާ އާދަމް ކަމަށާއި، އެ މަގާމަކީ މަނީ ލޯންޑަރިންގ އަދި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އައްޔަންކުރާ މަގާމެއް ކަމަށެވެ.

އަޝްރަފުގެ މަގާމު ބަދަލުކުރީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކައިރިވެފައި ވަނިކޮށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެކައުންތަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް ހުށަހެޅި ފަހުންނެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން މިހާރުގެ ގަވަރުނަރު އަހްމަދު ނަސީރު، އަޝްރަފުގެ މަގާމު ބަދަލުކުރެއްވީ މަގާމުގެ ގިންތިއަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށެވެ. އެ ބަދަލު އެގޮތަށް ގެނައީ "މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދިފައިވާތީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން" ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

އަޝްރަފް އެފްއައިޔޫގެ އިސްވެރިޔަކަށް ހުރި ދުވަސްވަރު އެފްއައިޔޫއަށް ލިބިފައި ހުރި ބައެއް ރިޕޯޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ، އެފަދަ މައުލޫމާތު ލިބުމުން އަމަލުކުރަން އޮންނަ ގޮތާއި ހިލާފަށް ކަމަށާއި އެގޮތުން 2018 ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ އިސްފަރާތެއްގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި ގުޅިގެން އެކަން ތަހުގީގީ އިދާރާއަށް ނުފޮނުވައި ގިނަ ދުވަސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ. މީގެއިތުރުން އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތާއި ގުޅޭ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު އެންމެ ފުރަތަމަ އެފްއައިޔޫއަށް ލިބިފައި ވަނީ އަޝްރަފު އަތަށް ކަމަށާއި އެ ރިޕޯޓާއި ހަވާލުވެ ސޮއިކޮށް، އެކަމުގެ ހުރިހާ އެނަލިސިސްތަކެއް ހަދައިފައިވަނީ އޭނާ ކަމަށާއި އެފްއައިޔޫގެ އެންމެ އިސްވެރިއަކަށް ހުންނަވައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ރިޕޯޓްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ފިޔަވަޅުއަޅަން ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާ ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނެ އެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން ބުނީ އެ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރު މަސައްކަތްކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފްއައިޔޫއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތައް ފޯރިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްއޭއިން މި ބަޔާން ނެރުނީ ގަވަރުނަރު ނަސީރުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ތުހްމަތުތަކެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް