ހޯމަ 24 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 11
1441 ރަޖަބު 01
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ވިޔަފާރި - ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް

ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ނިމުމަކާއި ގާތަށް

  • އާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 18:55 5,702

އާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް - އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލް ނިމުމަކާއި ގާތްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނީ އާ ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ ސްޓްރަކްޗަރ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ފަސާޑް އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. ސީޕްލޭން ޓަރމިނަލްގެ އެތެރޭގައި ހަރު ކުރާ އެސްކެލޭޓަރުތައް މިހާރު ހަރުކޮށް ނިންމައިފައިވާ ކަމަށާއި ޓަރމިނަލްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިއަށް ދަނީ އެއަރކޮންޑިޝަން ހަރުކޮށް ކަރަންޓާއި ފެންވައިރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސިއެލް) ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސޮލާހު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން ފްލީޓް ރާއްޖޭގައި އޮންނައިރު، އާ ޓާމިނަލް ހަދަމުންދަނީ މިހާރު ހުރި ޓާމިނަލަށް ވުރެ ތިން ގުނަ ބޮޑުކޮށެވެ. އާ ޓާމިނަލް ތަރައްގީކުރަނީ އެއީ 28،000 އަކަ މީޓަރުގެ ޖާގައެއްގައެވެ.

އަލަށް ތަރައްޤީކުރާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަކީ މިހާރު ބޭނުންކުރާ ޓާމިނަލާ ތަފާތުކޮށް އިމާރާތުގެ ދެފަރާތުންވެސް ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ތަރައްޤީކުރާ ޓާމިނަލްއެކެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންސްޓަރކްޝަން ކުންފުނިކަމަށްވާ ބެއިޖިންގ އާބަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް، ބީޔޫސީޖީއާ ހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.

އެއާޕޯޓުގެ ސީޕްލޭން ބޭސްއިން ފަސްދޮޅަހަށްވުރެ ގިނަ ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓްކުރަމުންދާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2000 ހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެ ޓާމިނަލުން ޚިދުމަތް ހޯދައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް