ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ވައި ގޮޅިއަށް މީހަކު ވެއްޓުން

ވައިގޮޅިން ވެއްޓުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

  • މަރުވީ 70 އަހަރުގެ މީހެއް
  • މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 15:01 6,735

އެމިހާ ވެއްޓުނު ވައިގޮޅި - ޕޮލިސް

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ވައިގޮޅިއަށް ވެއްޓުނު އުމުރުން 70 އަހަރުގެ އަންހެން މީހާއަށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެއެވެ.

އެމީހާ މަރުވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗް ގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެ ހާދިސާގައި އަންހެން މީހާގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބަ ފަޅައިގެން ގޮސް، ކަނާތު ފައި ފަލަމަސްގަނޑާއި ހަމައިން ބިންދައިގެން ގޮސް، ވާތުފައިގެ ކުޑަހުޅު ވެސް ބިނދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން އަންނަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހްގީގު ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ވަނީ ލިފްޓް ގޮޅިއަކަށް އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު ވެއްޓިފައެވެ. ހ. ފެންނާގެ ހަތަރު ވަނަ ފަންގިފިލާގެ ލިފްޓް ގޮޅިއަށް އުމުރުން ހަތް މަހުގެ ތުއްތު އަންހެން ކުއްޖަކާއި އެ ކުއްޖާގެ މާމަ ވެއްޓިފައިވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ. އެ ހާދިސާގައި ލިފްޓް ގޮޅިއަށް ވެއްޓުނު ތުއްތު ކުއްޖާ ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ލިފްޓް ބަހައްޓަން ހަދާފައި ހުންނަ ގޮޅިތައް ބަންދުނުކޮށް އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ބަހައްޓާފައި ހުރުމަކީ އިމާރާތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން އަންނަ އާއްމުކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް