ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން

ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމެއްގެ މައުލޫމާތު އީސީއަށް ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ: އަކްރަމް

  • އަޑުއެހުން ބާއްވާފައި ވަނީ ބުުދަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތު ދުވަހު

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 18:15 3,199

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު އަހުމަދު އަކްރަމް - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕް ފޯމް ދޫކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮޮމިޝަނަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް ވިދަޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަކްރަމް އެގޮތަށް ވިދާޅުވީ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނރުގެ އޮފީހުން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަދުއެހުންތަކަށްފަހު ރާއްޖެ.އެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުންނެވެ.

އިލެކްޝަންސްގެ ތަރުޖަމާންކަންވެސް ކުރައްވާ އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ ދެ ފަރާތަކުން ޕާޓީއަށްވަނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު އަނބުރާ ހޯދުމަށް އީސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުމެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަކީ ޕާޓީން ބަލަހައްޓާ އެއްޗެއްކަމަށާއި، އެ މައުލޫމާތަކީ އިލެކްޝަންސް އަށް ހިއްސާކުރެވޭނެ މައުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ތާރޑްވޭ ޑިމޮކްރެޓްސް (އެމްޓީޑީ) އަށް ވަނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމްތަކުގެ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. އެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތަކުންނެވެ.

މީގެކުރިންވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން (އައިކޮމް) އަށް އީސީ އިން މުންޑޫ ޕެޓިޝަންއާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތުތަކެއް ހިއްސާ ނުކުރި މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމަކަށް ދިއުމަށް ނިންމި އެވެ. ނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމެޓީން މި މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ދެ ކޮމިޝަން ހާޒިރު ކުރެވުނު ބައްދަލުވުމުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ވަނީ މި މައްސަލާގައި އަޑުއެހުމަކަށް ނުދިޔުމަށް ނިންމާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް