ބުދަ 29 ޖެނުއަރީ 2020
11 ހުވަން
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 04
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރު - ނޭޝަންސް ލީގު

ނޭޝަންސް ލީގުގައި ބައިވެރިވާން އާޖެންޓީނާއަށް ދައުވަތު ނުދޭނަން: ޔުއެފާ

  • ޔުއެފާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދިވެސް އާޖެންޓީނާއަށް ދައުތުވަތު ދީފައި ނުވާނެ
  • އާޖެންޓީނާއަށް ޔުއެފާގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދުވަހަކުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިނުވާނެ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 8 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 18:43 27,414

ނޭޝަންސް ލީގުގެ ތަށި - ޔުއެފާ

ނޭޝަންސް ލީގުގައި ބައިވެރިވާން އާޖެންޓީނާއަށް ދައުވަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ޔުއެފާއިން ބުނެފިއެވެ.

ޔުއެފާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ޔުއެފާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އާޖެންޓީނާއަށް ދައުވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައިގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި، ޔުއެފާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދިވެސް އާޖެންޓީނާއަށް ދައުތުވަތު ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޔުއެފާއިން ބުނީ، އާޖެންޓީނާއަށް ޔުއެފާގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ދުވަހަކު ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތަށް ނުހިގާނެ ކަމަށް ވެސް ޔުއެފާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް ޔުއެފާއިން ބުނީ، ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި އާޖެންޓީނާއަށް މުބާރާތް ބެލުމަށް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ދައުވަތު ދިނުމަށް އެއްވެސް އިއުތިރާޒެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ކޮޕާ އެމެރިކާއިން އާޖެންޓީނާ ކެޓުމުން އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ބުނީ، މުބާރާތުގައި ކަރަޕްޝަންގެ ކަންކަން އެކުލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިއާއެކު ރިޕޯޓްތައް ބުނަން ފަށާފައިވަނީ ޔުއެފާއިން އާޖެންޓީނާއަށް ޖާގަ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތަށް ފެށި، އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމަމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޔުއެފާއިން ނެރުނު ބަޔާނާއެކު އެނގިގެންދިޔައީ ޔުއެފާއިން އާޖެންޓީނާއަށް ދައުވަތު ނުދޭނެ ކަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް