ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ވިޔަފާރި - ރަށު މާރުކެޓް

ރަށު މާރުކެޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

  • އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުން ހިދުމަތްދޭން ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވެފައިވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 7 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 18:20 2,104

ރަށު މާރުކެޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ރަށު މާރުކެޓް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓަރމިނަލްގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ރަށު މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައިވަނީ އެޗްޑީސީ ބިލްޑިންގގައި އާދިއްތަ ދުވަހުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 28 ފަރާތަކާއެކު ރަށު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު ބާކީ 25 ފަރާތްތަކާއެކު ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ރަށު މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުން ހިދުމަތްދޭން ކުއްޔަށް ނަގާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި މި ގޮޅިތަކުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އެކަނި ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުންޏެވެ.

ރަށު މާރުކޭޓަކީ ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި، ހުޅުމާލެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހައްދާ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން ކާބޯތަކެތީގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި، ރޯމަހުގެ ބާވަތްތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ހެޔޮއަގުގައި އެއް ތަނަކުން ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނެކެވެ.

މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް (ޑްރައި ސްޓޯލް)ތަކަށް ބޮޑުމިނުގައި 69.45 އަކަފޫޓުގެ 37 ގޮޅި ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 69.45 އަކަފޫޓުގެ 20 ގޮޅި ޚާއްސަކޮށްފައިވަނީ ރޯމަހުގެ ބާވަތްތައް (ވެޓް ސްޓޯލް) ތަކަށެވެ.

އެޗްޑީސީ އިން އިތުރަށް ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވިގެން ދިޔައީ 53 ގޮޅީގެ ވެރިފަރާތާއެކު ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ދިމާވީ ވިޔަފާރީ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު މަދުވުމުން ކަމަށާއި ބާކީ 4 ސްޓޯލް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އަލުން އިއުލާން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީ އިން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރުއޫ 2017 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފު ކުރެވިފައިވާއިރު މި މަޝްރޫއަށް ގާތްގަނޑަކަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް