ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ލުއި ޚަބަރު - ދިވެހި ފިލްމު ލީނާ

މުއާގެ "ލީނާ" ގެ ޓިކެޓު މާދަމާއިން ފެށިގެން ވިއްކަނީ!

  • ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު 10 އިން ފެށިގެން ޓިކެޓް ވިއްކާނެ
  • ފުރަތަމަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 200 ރުފިޔާއަށް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 7 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 12:23 10,433

ދިވެހި ފިލްމު "ލީނާ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް - ގޫގުލް

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމު ''ލީނާ'' ގެ ޓިކެޓު ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވިއްކާނެ ކަމަށް އެ ފިލުމުގެ ޑައިރެކްޓަރ އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ބުނެފިއެވެ.

މުއާ ބުނީ، ލީނާގެ ޓިކެޓް ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން ވިއްކާނެ ކަމަށާއި، ފުރަތަމަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަނީ 200 ރުފިޔާއަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަަމަ ދެ ޝޯގައި ބުކިންގ ނުހެއްދޭނެ ކަމަށާއި، ޓިކެޓް ވިއްކަމުންދާނީ އެންމެ ކުރިން ގަންނަން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށްވެސް މުއާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ޖުލައި މަހު 23 ގައި މި ފިލުމު ސިނަމާގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، އެރޭ އޮންނަ ފިލްމުގެ ޕްރިމިއަރގައި ރެޑް ކާޕެޓްގެ އިތުރުން ސްޓޭޖް ހަރަކާތްތައްވެސް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން 2001 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހު ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ ތެރޭގައި މަރާލާފައި އޮއްވައި ފެނުނު އަޒްލީނާއަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ ސެކެޓްރީއެވެ. އޭނާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އުމުރަށް ޖަލަށް ލާފައި ހުރި އަބްދުﷲ ޒުހައިރު ވަނީ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ޖަލަށް ގެންދިޔަތާ 11 އަހަރު ފަހުން 2014 ވަނަ އަހަރު މިނިވަން ކޮށްފައެވެ.

މި ފިލުމުގެ ޓްރެއިލާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ނެރިފައިވާއިރު، އަޒްލީނާ ނަފީސްގެ މަރުގެ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަން ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ ސްކޫލުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރު ކަމަށް މުއާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެގޮތުން މި ފިލުމުގައި އަޒްލީނާގެ ބައި ކުޅެފައިވަނީ ކުޅަދާނަ ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒައެވެ. އަދި އަޒްލީނާގެ ޤާތިލު ކަމަށްވާ ޒުހައިރުގެ ބައި ކުޅެފައިވަނީ މުއާއެވެ. އޭގެ އިތުރުންވެސް، ނުޒުހަތު ޝުއައިބު (ނުޒޫ) އާއި، އަރަމުންނަ އަންނަ ތަރި ދޮން އައްޔައާއި، ޒީނަތުއާއި، އަހުމަދު ސައީދުގެ އިތުރުން އަހުމަދު ނިމާލު ފަދަ ތަރިންވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

މި ފިލްމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތާމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި، މިއީ ފުރިހަމަ އަދި ބެލުންތެރިންނަށްވެސް ކަމުދާނެ ފިލުމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރާ ކަމަށް ފިލުމުގެ ޑައިރެކްޓަރ މުއާ ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

އެންމެ ފަހުގެ

ކޮމެންޓް