އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ވިޔަފާރި - ރީފް ސައިޑް

ރީފްސައިޑުން ބޯސް ފްރޭމްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަނީ

  • މި ޕްރޮމޯޝަން ޖުލައި މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ހަފްތާއަށް ކުރިއަށްދާނެ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 5 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 18:55 3,634

ބޯސް ފްރޭމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރީފްސައިޑުން ބޯސް ފްރޭމްގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ޖުލައި މަހުގެ 06 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެ ހަފްތާއަށް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ރީފްސައިޑުން ވިއްކާ ބޯސް ފްރޭމަކީ އަވި އައިނެކެވެ. މި އަވި އައިނުން ލަވަ ޖެހުމުގެ އިތުރުން ފޯން ކޯލްތައް ވެސް ނަގާލެވޭނެއެވެ.

ރީފްސައިޑުން ފަށާފައިވަނީ މި ޕްރޮޑަކްޓްގެ ޕްރީ އޯޑަރ ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ. މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ޕްރީ އޯޑަރ ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ލެންސެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ރީފް ސައިޑަށް ފިހާރައަށް ވަޑައިގެން، ޕްރޮޑަކްޓް ވިއްކާ އަގުގެ 50 އިންސައްތަ ދެއްކެވުމުން 15 ދުވަސް ތެރޭގައި ފްރޭމް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރީފްސައިޑުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރީފްސައިޑްގެ ސީނިއަރ މާކެޓިންގ އެގްޒެކްޓިވް މުހައްމަދު އަހުސަން ވިދާޅުވީ މި ފްރޭމްގެ ދުނިގަނޑު އިންނަނީ ކަންފަތާއި ދިމާލަށް ކަމަށާއި އޯޑިއޯ ކޮލެޓީ ބޯސް ސްކީޕަރުގައި ހުންނަ ވަރަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

"މެޓީރިއަލަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑުމެން މި ގެންގުޅެނީ މި ބްރޭންޑްގެ ދެ ޕްރޮޑަކްޓެއް. މި ޕްރޮޑަކްޓް ކޮންމެ އުމުރުފުރައެއްގެ ވެސް މޫނު ބައްޓަމަށް ފެތިގެންދާނެ"

~ ރީފްސައިޑްގެ ސީނިއަރ މާކެޓިންގ އެގްޒެކްޓިވް މުހައްމަދު އަހުސަން

މި ފްރޭމްއަށް ބްލޫޓޫތު މެދުވެރިކޮށް ކަނެކްޓް ކުރަން ޖެހެނީ ފޯނަށް ޑައުންލޯޑް ކުރާ އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް