ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2019

އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2019 ކުރިއަށްދާ ގޮތް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ބައްލަވާލައްވައިފި

  • ބައްލަވާލެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ޝަމާލް ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފައިވޭ
  • ނޮދަން އޭރިއާއިން ޅ. އަދި ރ. އަތޮޅުގައިވެސް ކުރިއަށްދޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 21:39 2,424

އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2019 - އެމްއެންޑީއެފް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ރ. މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2019" ކުރިއަށް ދާ ގޮތް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް ޢަބްދުﷲ ޝަމާލް ބައްލަވާލައްވައިފިއެވެ.

މި ހަންޓް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހު މެންދުރު ފަހު ޝަމާލް ރ. މީދޫއަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، މި ތަމްރީންތަކުގެ ބައިތައް މާލޭ އޭރިއާއިން މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުލެ، ހުޅުމާލެ އަދި، ކ. ތިލަފުށި ސަރަޙައްދުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ނޮދަން އޭރިއާއިން ޅ. އަދި ރ. އަތޮޅުގައި ވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ.

އެކްސަސައިޒް ރަންނަމާރި ހަންޓް 2019

މިމަހުގެ 23 އިން 27 އަށް، ކުރިއަށް ގެންދާ މި ހަންޓްގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަމްރީންތައް ރ މީދޫގައި ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ސިމިއުލޭޝަންގެ ގޮތުގައި ސިފައިން ބޭނުން ކުރާ ހަތިޔާރާއި ގޮވާތަކެތި އެއްގަމާއި ކަނޑުގައި ބޭނުން ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށާއި، މި އެކްސަސައިޒް ހުކުރު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ނިންމާލާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ އިތުރުން އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާގެ ކޮމާންޑަރ ކާނަލް ޢަބްދުލް ރައޫފް ވެސް މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް