ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ލުތުފީ

ލުތުފީ ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަ ނައިބްގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ނުދީގެން!

  • އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި
  • ލަންކާގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 15:56 4,753

އުދުވާނީ ހަމާލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ - ޕޮލިސް

ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމާލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ އަނބުރާ ރާއްޖެ ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަ ނައިބްގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ނުދީގެންކަން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރުހުރި މަސްދަރަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އޭނާ ގެނައުމުގައި ގިނަ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ލަންކާގެ ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ލުތުފީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އޭނާ ރާއްޖެ މިހާރު ނުގެނެވިގެން އުޅެނީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަ ނައިބްގެ އޮފީހުން ހުއްދަ ނުދީގެން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވެސް ވަނީ ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ފާއިތުވި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖެއާއި ލަންކާ ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެފައިވާ ކުށްވެރިން އަނބުރާ ފޮނުވާލުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސައްހަކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ލުތުފީ ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީއާ ޙަވާލުވި ދުވަސްވަރަކީ އީސްޓަރ ބޮމިންގގެ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ދާދި އެއްދުވަސްވަރެއް ކަމަށް ވުމީ، މިކަމުގައި ދިމާވި އިތުރު ހުރަހެއް ކަމަށެވެ. އަދި އާއްމު ފަރުދަކު އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުގައި އާއްމުގޮތެއްގައި އަމަލުކުރާ އުޞޫލާއި ޚިލާފަށް، ލުތުފީ އަނބުރާ ގެނައުމުގައި ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ދިން ރަހުމްކުޑަ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި 19 ދިވެއްސަކު ޝަހީދު ކޮށްލިއެވެ. ލުތުފީ އިސްކޮށް ހުރެ މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން ލުތުފީ މަރަން ހުކުމްކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުމުން އޭނާ ފިލިއެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވެސް އޭނާ ހޯދުމުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ކަމަށް ބަލަނީ 25 އަހަރު ކަމަށް ވާތީ ލުތުފީއާ އެކު މިރަހުމްކުޑަ ހަމަލާގައި ދެން އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު ސަގަރު އަހުމަދު ނާސިރު ވަނީ ޖަލު ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން މިނިވަން ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް