އާދީއްތަ 21 ޖުލައި 2019
07 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 18
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އިއަން ޕެއިސިލީގެ އަގު ބޮޑު ޗުއްޓީ

އިއަން ޕެއިސްލީ ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރެއްވި އަގު ބޮޑު ޗުއްޓީ: ހަރަދުކުރީ ޝައިނީ!

  • ޕެއިސިލީ ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރެއްވީ ކޮކޯ ބޮޑު ހިތީގައި

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:50 12,285

ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް ކަމުގައިވާ އިއަން ޕެއިސްލީ 2016 ވަނަ އަހަރު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ ޙަރަދު ކުރެއްވީ ކުރީގެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހަންމަދު ޝައިނީ ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އާއިލީ ޗުއްޓީއެއްގައި ޕެއިސްލީ ވަނީ، ސަންލެންޑް ހޮޓަލްސް އިން ހިންގަމުން އަންނަ ކޮކޯ ބޮޑު ހިތީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ ޗުއްޓީއަށް ޙަރަދުކުރެއްވީ ޑރ. ޝައިނީ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސަންލެންޑް ހޮޓަލްސްގެ ވެރިޔާ ހުސައިން ހިލްމީ ބީބީސީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ސަންލެންޑް ހޮޓަލްސްގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ރޭޓިންގްސް ޝައިނީ ބެއްލެވި ކަމަށާއި، ޕެއިސްލީގެ ޗުއްޓީއަށް ޝައިނީ ފައިސާ ދެއްކެވީ ހެޑް އޮފީހަށް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެވާހަކަތައް ޑރ. ޝައިނީ ވަނީ ބީބީސީގައި ދޮގުކުރައްވާފައެވެ.

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ޕެއިސްލީ ރާއްޖެގައި ހޭދަ ކުރެއްވި ޗުއްޓީގެ ތަފްސީލު އޭނާ ހިއްސާކުރައްވާފައި ނުވާ ކަން ބީބީސީ އިން ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ރިޕޯޓް ކޮށްފައެވެ. އެ ފަހަރު އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އޭނާގެ ދަތުރުގެ ޙަރަދުތަކުގެ އެއްބައި ދެއްކެވީ އޭނާގެ ''ގާތް ރަހުމަތްތެރިއެއް'' ކަމަށެވެ.

ޕެއިސިލީ ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2014 ވަނަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕެއިސިލީ ވަނީ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ލަންކާ ސަރުކާރުގެ ޙަރަދުގައި އާއިލާއާ އެކު ލަންކާގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރައްވާފައެވެ. އެ ދަތުރުގެ ތަފްސީލް އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓައް ހިއްސާކޮށްފައި ނުވާތީ އޭނާ ވަނީ 30 ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް