ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ރާއްޖެ - ސިއްހީ މަރުކަޒު

5 ސިއްހީ މަރުކަޒެއް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  • އެ ރަށްރަށުގައި ދަރަޖަ 1 ގެ ހޮސްޕިޓަލުތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެ
  • ދަތުގެ ޚާއްސަ ފަރުވާ އާއި، 4 އެނދުގެ ޑަޔަލިސިސް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:54 5,109

5 ސިއްހީ މަރުކަޒެއް ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޑިޒައިނިންގ މަސައްކަތް އެގްރީމަންޓް ކުރުން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ފަސް ރަށެއްގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އިމާރަތް ޑިޒައިންކޮށް ބިލް އޮފް ކުއެންޓިޓީ (ބީއޯކިއު) ތައްޔާރުކޮށްދިނުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގައި އޮތް ރަސްމިއްުޔާތެއްގައި ހއ އިހަވަންދޫ އައިމިނާ ދިޔޯ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ޅ. ހިންނަވަރު ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، ގދ. ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި، އދ. މާމިގިލީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އިމާރަތް ޑިޒައިންކުރުމާއި، އެ އިމާރާތްތަކުގެ އާކިޓެކްޗަރަލް އަދި ސްޓްރަކްޗަރަލް ސާރވިސަސް ކުރެހުންތަކާއި ބީއޯކިއު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާކްއެންޖް ސްޓޫޑިއޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއާއެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތު އަބްދުﷲ އަމީނެވެ.

އޭގެތެރެއިން މާމިގިލީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ މަސައްކަތަށް 63 ދުވަސް ދީފައިވާއިރު، ދެން ސޮއިކުރި 3 ސިއްހީމަރުކަޒުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ވަނީ 66 ދުވަސް ދީފައެވެ.

އެ ހަތަރު ރަށުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު އަގުތައް:

  1. އައިމިނާ ދިޔޯ ސިއްހީ މަރުކަޒު (ހއ. އިހަވަންދޫ): 112،255.00 ރ
  2. ޅ ހިންނަވަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު: 135،000.00 ރ
  3. ގދ ގައްދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު: 107،752.00 ރ
  4. އދ މާމިގިލީ ސިއްހީމަރުކަޒު: 122،070.00 ރ

އޭގެ އިތުރުން، ތ ތިމަރަފުށީ ސިއްހީމަރުކަޒު ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރުމަށް ޑިޒައިން ކުރުމާއި ބީއޯކިއު ހެދުން އިޕޮކް އެސޯސިއޭޓްސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާއިރު، އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ. އަދި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 147،953.19 ރުފިޔާ އެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެދައިރާތަކުގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ހޮސްޕިޓަލުތަކަށް ބަދަލުކުރެވުމުން އެ ރަށްރަށުގައި ދަރަޖަ 1 ގެ ހޮސްޕިޓަލުތައް ޤާއިމުކުރެވި، އަންހެނުންގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތާއި، ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަ ޚިދުމަތްތަކާއި، ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރުންނާއި، އެތެރެހަށި އަދި އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތްވެސް އެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދަތުގެ ޚާއްސަ ފަރުވާ އާއި، 4 އެނދުގެ ޑަޔަލިސިސް ޚިދުމަތާއި، އެކްސްރޭ، ލޭބަރ ރޫމް އަދި އަލްޓްރާ ސައުންޑް ސްކޭން ފަދަ ޚިދުމަތްތައްވެސް ފެށިގެންދާއިރު، ހޮސްޕިޓަލުގައި 5 ވާރޑާއި، 6 ޕްރައިވެޓް ރޫމް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ވެސް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް