އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ

ލުތުފީއާ، ސޮފްވާނަށް ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

  • މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
  • ރައީސް އޮފީހުން ވަކި އެއްޗެއް އަދި ނާންގާ

އަމްނާ އިމާދު
@amnabinthimad

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 14:56 6,312

އޭސީސީގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ ރައީސް ހަސަން ލުތުފީއާ, ބްރޮޑްކޮމްގެ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއީލް ސޮފްވާންއަށް ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކައި ބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވީ އޭސީސީ ރައީސް ލުތުފީ މާގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނީ މީޑިއާއިން ކަމަށާއި، ރައީސް އޮފީހަށާއި، މަޖިލީހަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަމުގެ އީމެއިލްއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއީމެއިލް ވެރިފައި ނުކުރެވޭ ކަމަށް ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންވެ ނިންމީ ރައީސް އޮފީހުން ވަކިގޮތަކަށް އަންގަންދެން ގޮތެއް ނުނިންމުމަށެވެ.

ކޮމެޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ މައްސަލައަކީ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރައްވާ މުސާރަ ނެންގެވި މައްސަލަ ކަމަށާއި، ލުތުފީއާ ސޮފްވާންގެ މައްޗައް މިކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމަކީ ޒިންމާދާރު ކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއްގެ ކިބައިން ފެންނަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް އޮތީ ފެއިލްވެފައި. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުރިހާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކެއް ކޮމެޓީއަށް ގެންނަން ޖެހޭނެ އެބޭފުޅުންނާ ދޭތެރޭގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭނެ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން އެއިޖުރާއަތު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންދާންވީ. ފަސްޖެހޭކަށް ނުޖެހޭ. ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ކުރަން ޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ކެރިގެން ކުރާ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ވާންޖެހޭ.

~ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ވިދާޅުވި

މިމައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮމެޓީން ނިންމީ ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން ޖަވާބުދާރީވުމަށް ލުތުފީއަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް