އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

  • ބިލް ފާސްކުރީ 69 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
  • މަގުސަދަކީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފަންނީ ކަންކަންކުރުން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 00:19 1,714

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ފަންނުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، މިބިލް ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީއެވެ.

މިބިލް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ޖަލްސާގައި 69 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީން ގެނައި ބަދަލުތަކާ އެކު ބިލުގެ މައިގަނޑު މަގުސަދަކީ ވަކީލުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި ފަންނީ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ބެލެހެއްޓުމާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންނަށް އިތުރަށް ތަމްރީން ދީ ގާނޫނީ ފަންނު ތަރައްގީކޮށް ބެލެހެއްޓުމެވެ.

މިގާނޫނަށް އަމަކުކުރަން ފެށުމާއެކު މިގާނޫނުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ''ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު'' ގެ ނަމުގައި ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި އަމިއްލަ ނަމުގައި ދައުވާ ކުރުމާއިމ ދައުވާ ލިބިގަތުމާއި އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދާ ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމާއި ދެމިގެންވާ ގޮތަށް މުދާ ލިބިގަތުމާއި، މިކަންކަމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ ގާނޫނީ ގޮތުން އަމިއްލަ، މިނިވަން، މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއް އުފެދުނީއެވެ.

18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ވެސް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު މިބިލް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. ނަމަވެސް އެ ފަހަރު މިބިލް ހުށަހެޅުއްވީ ގާނޫނީ ހިދުމަތުގެ ބިލްގެ ނަމުގައެވެ. އެބިލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، މިނިވަން މުއައްސަސާ ކޮމިޓީން ފާސްކޮށް، މަޖިލިހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމުން އެބިލް ވަނީ އަނބުރާ ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާލައިފަ އެވެ. އަދި ކޮމިޓީގައި އެ ބިލް އޮއްވައި މަޖިލިސްގެ ދައުރުހަމަވުމާއި ގުޅިގެން އެބިލް ބާތިލްވިއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް