ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ލުތުފީ

48 ގަޑިއިރުތެރޭގައި ލުތުފީ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

  • ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން
  • ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވޭ
  • 2010 ވަނަ އަހަރު ބޭސްފަރުވާ އަށް ދިޔަ ގޮތަށް ލުތުފީ އުޅެނީ ފިލައިގެން

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 25 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 19:33 4,071

ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމާލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ - ޕޮލިސް

ރާއްޖެއަށް ދިން އުދުވާނީ ހަމާލާގެ މޭސްތިރިޔާ ހ. ހާޖަރާގެ އަބްދުﷲ ލުތުފީ ކުރިއަށް އޮތް 48 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ބައެއް މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވީ ލަންކާގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ލުތުފީ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ހަމީދު ވިދާޅުވީ، ލުތުފީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ލަންކާގައި ދިގު މުއްދަތެއް ވަންދެން ދިރިއުޅެމުން ދިއުމާ އެކު އޭނާ ރާއްޖެ ވަގުތުން ގެނައުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި ލަންކާއާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުން ވެސް އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭޕްރީލްމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ސްރީލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއަށް ފަހު އެގައުމުގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ މީހުން ހޯދުމަށް އެގައުމުގެ ފުލުހުން ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަން ފެށުމުން ލުތުފީ މެއިމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު އޭނާ އަމިއްލައަށް ރާއްޖެ އެމްބަސީއަށް ހާޒިރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ލުތުފީ އެމްބަސީގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަން މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ސަރުކާރުން އޮތީ ސިއްރު ކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ލުތުފީ ހުރި ކަމަށް ފުލުހުން ހާމަކުރީ އޭނާ ލަންކާގައި ހުންނަ އެމްބަސީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިމަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ޓްވީޓް ކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

1988 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ބޭރުގެ ކުލީ ސިފައިން ރާއްޖެ ގެނެސްގެން ދިން ރަހުމްކުޑަ އުދުވާނީ ހަމަލާގައި 19 ދިވެއްސަކު ޝަހީދު ކޮށްލިއެވެ. ލުތުފީ އިސްކޮށް ހުރެ މިހަމަލާއާ ގުޅިގެން ލުތުފީ މަރަން ހުކުމްކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އޭރުގެ ސަރުކާރުން އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެއްވައި އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލުހުކުމަކަށް ބަދަލުކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ވެރިކަމުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވުމުން އޭނާ ފިލިއެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ވެސް އޭނާ ހޯދުމުގެ މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމް ކަމަށް ބަލަނީ 25 އަހަރު ކަމަށް ވާތީ ލުތުފީއާ އެކު މިރަހުމްކުޑަ ހަމަލާގައި ދެން އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު ސަގަރު އަހުމަދު ނާސިރު ވަނީ ޖަލު ހުކުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން މިނިވަން ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް