އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - މާފުށި ޖަލުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުން

މާފުށި ޖަލުން ތޫނު ކޮށްފައި އޮތް ހަތިޔާރެއް ހޯދައިފި

  • 08 މޯބައިލް ފޯނުވަނީ ހޯދާފައި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 24 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 13:59 3,148

ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް - ޓްވިޓަރ

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި ތޫނު ކޮށްފައި އޮތް ހަތިޔާރެއް ހޯދައިފިއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބަލާ ފާސްކުރެވުނު މާފުށި ޖަލުގައި ޔުނިޓްގެ ގޮޅިތަކުން ފެނިފައި ވަނީ ގޮޅިން ނައްޓާލާފައިވާ ތޭރިދަގަނޑުތަކާ އެނބުރި ދަގަނޑުން ތައްޔާރުކޮށް ތޫނު ކޮށްފައި އޮތް, ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަށް މޯބައިލް ފޯނު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރު މުނާޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މާފުށި ޖަލުގައި ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހު ހިނގާދިޔަ ހަމަނުޖެހުމަށް ފަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އާއި އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ހާޒިރުގައި ފުރިހަމައަށް އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ރިކޯޑް ކުރެވިގެން ބަލާ ފާސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް