އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަތުން ފަނޑިޔާރު ދީދީ ފައިސާ ނެންގެވި: ފުލުހުން

  • އެކަން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ތަހުޤީޤުގައި ފުލުހުން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައެޅި ސިޓީއެއްގައި
  • މަގާމުގެ ނުފޫޒުން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދަން އުޅުއްވި ކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި ހުރިކަމަށް ފުލުހުން ބުނި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 12:23 9,825

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނަތުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ފައިސާ ނެންގެވި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުޤީޤު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ތަހުޤީޤުގައި ފުލުހުން ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށައެޅި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލޯންޑަކުރުމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންގެ އަތުން އަބްދުﷲ ދީދީ އެކި ފަހަރުމަތިން ފައިސާ ނެންގެވި ކަމަށާއި، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދަން އުޅުއްވި ކަމަށް ބެލެވޭ ހެކި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ތަހުގީގުން ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ހުއްދަ ސަބަބެއް ނެތި އެކިފަހަރުމަތިން ފައިސާ ހަވާލުކުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ފައިސާއަށް ހިޔާނަތްތެރި ވުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި "ސަސްޕެކްޓް 1" ތަހުޤީޤަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ތަހުޤީޤުން ފާހަގަވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ސަސްޕެކްޓް 1 ގެ ކާރުގައި އެކި ފަހަރުމަތިން ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ބައްދަލުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާގެ އިރުޝާދަށް ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ދިވެހި ފައިސާއާއި ޑޮލަރު ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް "ވިޓްނަސް 1"ގެ ބަޔާނުން އެނގޭ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އޭނާގެ 2 ފޯނުގައި ހުރި އެ މުއާމަލާތްތަކުގެ ތަފްސީލީ މައުލޫމާތު ފުލުހުންނާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ފުލުހުންގެ ފޮރެންސިކް ތަހުލީލުން މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވިޓްނަސް 1 ގެ އެ މެސެޖްތައް ސަސްޕެކްޓް 1 އަށް ރިސީވް ވެފައިވާ ކަން ފުލުހުންނަށް އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ކުރުމަށް "ސަސްޕެކްޓް 1" އަބްދުﷲ ދީދީ އަށް ފައިސާ ދީފައިވާކަން އެނގިފައިވާ ކަމަށާއި، އެކި ފަހަރުމަތިން ބައްދަލުކޮށް ފައިސާ ދިން ކަމަށް ފޯނުގެ މެސެޖުތަކުންނާއި ހެކި ބަހުން އެނގިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ސިޓީގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، "ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދާން އުޅޭ ކަމަށާއި، ޑޮލަރުކޮޅެއް ބޭނުންވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަބްދުﷲ ދީދީގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައި އޮތް ނަންބަރަކުން 12 ޖުލައި 2017 ވަނަ ދުވަހު "ސަސްޕެކްޓް 1" އަށް މެސެޖުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމަށާއި، ދޭންވާ ފައިސާގެ އަދަދާއި ފައިސާ ދޭންވީ މީހުންގެ ނަންބަރު "ސަސްޕެކްޓް 1" ގެ ފޯނުން ފޮނުވާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ނަންބަރު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ފޮރެންސިކް އެކްސްޓްރެކްޝަން ރިޕޯރޓުން ފާހަގަވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް