ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލަ

ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހަކު ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ފަނޑިޔާރު ދީދީ!

  • ސުވެއިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނިކޮށް
  • އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުން ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 11:04 24,347

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަހުޤީޤުގައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މިނިވަން ނިއުސްގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލާފައިވާ މައްސަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގެ މުހައްމަދު ސުއައިދު ބަންދުން ދޫކޮށްލެއްވުމުގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ފުލުހުން ކޮށްފިއެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތަހުޤީޤު އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދާއިރު، ތަހުޤީޤުގައި ފުލުހުން ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައެޅި ސިޓީއެއް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ސ. ހުޅުދޫ އަތިރީއާގޭ މުހައްމަދު ސުވެއިދާއި، ސ. މީދޫ އަބްދުﷲ ހައިޝަމް ބަންދުން ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން މާލޭގެ ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މީހަކު ފަނޑިޔާރާ މުއާމަލާތް ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ފަނޑިޔާރު ދީދީ އެ މައްސަލާގައި ހިމެނޭ ސުވެއިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެ ދެ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އެ މީހާ ފަނޑިޔާރާ ހިއްސާކޮށްފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މާފަންނު ޝައިނިންގ ސްޓާރ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލި މައްސަލާގައި ތަހުޤީޤަށް ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފަހުރި ސ ހުޅުދޫ އަތިރީއާގޭ މުހައްމަދު ސުވެއިދާއި، ސ.މީދޫ އަބްދުﷲ ހައިޝަމް ބަންދުން ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން މާލޭގެ ކުށުގެ މާހައުލުގައި އުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މީހަކު ސަސްޕެކްޓް 1 އާ މުއާމަލާތް ކުރަމުން އައިއިރު އެދެމީހުންގެ މައުލޫމާތު ސަސްޕެކްޓް 1، ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީއަށް ޓެކްސްޓް މެސެޖުކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެދެމީހުންގެ ތެރެއިން ސ ހުޅުދޫ އަތިރީއާގެ މުހައްމަދު ސުއައިދު އެވަގުތު ބަންދުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ،"

~ ފުލުހުން ޖޭއެސްސީއަށް ފޮނުވި ސިޓީ

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ ރިލްވާންއަށް ގިނަ އިންޒާރުތަކެއް ދީފައި ވަނިކޮށް، އޭނާ ގެއްލުވާލާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް 8 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ރިލްވާން ގެއްލުނުތާ ހަތަރު އަހަރު ވީއިރު ވެސް ފުލުހުންނަށް އޭނާ ހޯދިފައި ނުވާއިރު ރިލްވާން ހޯދަން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވާލީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ނާއިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީ އިން ބަލަމުންދާއިރު ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ފުލުހުން ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި އެކަން ޖޭއެސްސީ އަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔަނާތުގެ ކަންކަމުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއި އަބްދުﷲ ދީދީއާ ދެމެދު ކޮށްފައިވާ މުއާމަލާތްތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް