އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލެ ސިޓީގައި މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައިފި

  • ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސިޓީ ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެ
  • ފޯމް ބަލައިގަންނާނީ ހެނދުނު 10:00 އިން 13:00 އަށް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:06 4,226

މާލޭގައި ބޭއްވި މަގުމަތީ ބާޒާރެއްގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެއެމްވީ

މާލެ ސިޓީގައި ފެއަރ، ނައިޓްމާރކެޓް ނުވަތަ މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތައް ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ފެއަރ އަދި މަގުމަތީ ބާޒާރު މާލެ ސިޓީގެ މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކަކީ އަޟްހާ އީދު، ފިތުރު ދުވަސް، ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ދުވަސް، ކީރިތިރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ދުވަސް، މިނިވަން ދުވަސް، ގައުމީ ދުވަސް، ޖުމްހޫރީ ދުވަސް، މީލާދީ އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް، ހިޖްރީ އައު އަހަރު ފެށޭ ދުވަސް، މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް، ނަސްރުގެ ދުވަސް އަދި ޝަޢުބާން މަސް ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ފެއަރ އަދި މަގުމަތީ ބާޒާރު ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ބާއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމް ސިޓީ ކައުންސިލުން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ.

ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް މަޖެހިފައިވަނީ ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން 13:00 އަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މާފަންނު އޮފީހުން ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް