ހޯމަ 16 ޑިސެންބަރު 2019
07 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 19
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:03
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:26
މަޣްރިބް 18:00
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ފައިސާއާ ބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަ: އޭސީސީ

  • ކުންފުނިތަކުގެ 200 އެއްހާ މައްސަލަ ހިމެނޭ
  • ފެނަކަ، ޕީއެސްއެމް ގުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ
  • ހަތަރު ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 20 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:04 2,069

އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު ވާހަކަދައްކަވަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ފައިސާއާ ބެހޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ، ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކުންފުނިތަކުގެ 200 އެއްހާ މައްސަލަ ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ފެނަކަ ކޯޕްރޭޝަނާއި، ޕީއެސްއެމް ގުޅޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ މައްސަލަތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ބޮޑެތި އަދަދުތަކުން ފައިސާ ހިމެނޭ މައްސަލަތައް އުޅޭކަން ފާހަގަކޮށް މުއައްވިޒު ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ގޭސްއާ އެފްއެސްމްއާ ގުޅުން ހުރި މައްސަލަތައް ވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މުއައްވިޒު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އުފެދިފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލު ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގެ އެ މާއްދާ ބޭނުންކޮށްގެން ބިޑަކާނުލާ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު ކުންފުނިތަކުން ބޭނުން ބަޔަކަށް ޕްރޮޖެކްޓް ދެވޭ ގޮތަށް މިހާރު ވެސް މަގުފަހިވެފައި އެބަ އޮތް ކަމަށެވެ.

މިގާނޫނަށް ގެނެވުނު ބަދަލަކީ އޭސީސީގެ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް. އޭރު އެބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅިގެން އޭސީސީން އެ ގާނޫނު އެގޮތަށް އެބަދަލު ގެނައުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާކަމެއް ކަމަށް އެ އިސްލާހު އަލުން ރިވިއުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށާއި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހަށް އޭރު ހުށަހެޅިން،"

~ އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު

ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން މުއައްވިޒު ވިދާޅުވީ އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ފޮނުވި މައްސަލަތަކާއި އަދި މަދަނީ ގޮތުން ދައުލަތަށް ހޯދަން ޖެހޭ ހަތަރު ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފައިސާ ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ތެރެއިން 1.9 ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ދައުލަތަށް އަނބުރާ ލިބިފައި ވަނީ 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާކަން އޭސީސީގެ ރިކޯޑްތަކުން ދައްކާ ކަމަށް މުއައްވިޒު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިއަދަދު މިއަށް ވުރެ އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް. އެއީ ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާތައް ހޯދަން މަސައްކަތް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދޭ. މީރާ، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ، އަދި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން މަދަނީ ގޮތުން ހޯދަން. ރިކޯޑް ކަލެޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް އެބަކުރިއަށް ގެންދަން،"

~ އޭސީސީގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދު

މުއައްވިޒު ވިދާޅުވީ އޭސީސީން މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރުމުގައި އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށާއި، ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގިނަ މައްސަލަތައް ޕީޖީ އަށް ފޮނުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ މައްސަލަތައް ދައުވާ ނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް