އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ރާއްޖެ - އުދައެރުން

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރައިފި

  • މިދުވަސްކޮޅު އަރާ މޫސުމީ އުދައެއް
  • ވެހިކަލްތައް ނަގާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވި

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 15 ޖޫން 2019 | ހޮނިހިރު 18:19 3,209

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއަށް އުދައަރައި ބަސް ޓަމިނަލްގައި ލޮނުގަނޑު ހެދިފައި - ޕޮލިސް

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދައަރައިފިއެވެ.

އެންމެ ބޮޑަށް އުދަ އަރާފައި ވަނީ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށެވެ. އަދި ހެންވޭރު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދާއި، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންއަށް ވެސް ވަނީ އުދަ އަރާފައެވެ.

މިތިން ސަރައްދަށް ވެސް އުދައަރާ, އެހިސާބުގެ މަގުތަކުގައި ވަނީ ލޮނުގަނޑު ހެދިފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓު ސެންޓަރުން ބުނީ، މިއީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިދުވަސްކޮޅު އަރާ މޫސުމީ އުދައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދާއި، ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ އަރަމުން ދާތީ އެކަމާ ގުޅޭ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އަޅަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެހެން ރަށްރަށަށް ވެސް އުދަ އަރާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބޭކަން ފާހަގަކޮށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖުމަންޓުން ބުނީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި މޮނީޓަ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އަދި އެއްވެސް ރަށެއްގެ ބަޔަކަށް ގެއްލުންވިކަމުގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މާލޭގެ ކާނިވާ ސަރަހައްދަށާއި، ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދަށް އުދަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަރަމުންދާތީ އުޅަނދުތައް ނަގާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އިން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް އުތުރުގެ އެކިހިސާބަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއެކު ގުގުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ހިސާބުތަކަށް ކެރީގެ އަސަރު ފޯރި ނަމަވެސް މޫސުން އާންމު ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ވައި ޖެހޭނީ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ދެކުނާއި ހުނޅަގު ދެކުނުން ގަޑިއަކު 06 މޭލާ 15 މޭލާދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި އަދި އެހެން ހިސާބުތަކަށް އިރުދެކުނާއި ދެކުނުން ގަޑިއަކު 03 މޭލާއި 13 މޭލާ ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށެވެ.

މެޓް އޮފީހުން ބުނީ ބައެއް ރަށްތަކަށް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައިގެ އަސަރު ކުރުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް