ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން

އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދަށް އަނިޔާވެއްޖެ

  • ހާދިސާ ހިނގީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:15 އާއި 23:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި
  • ވާތު ފަޔާއި ނިއްކުރިއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 11:41 9,043

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ހަސަން އަހުމަދު (ހަސަންޓޭ) އަށް އަނިޔާވެއްޖެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، ކުއްލިއަކަށް މަގު ހުރަސް ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ގައިން ނެއްޓެން އުޅުުމުގެ ތެރޭގައި މެމްބަރު ހަސަންގެ ސައިކަލު ކައްސާލައިގެން ވެއްޓުނު ކަމަށާއި، އެ ވަގުުތު އޮފް ޑިއުޓީގައި ހުރި ފުލުހެއްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު އޭނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހާދިސާ ހިނގީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:15 އާއި 23:00 އާ ދެމެދުގެ ވަގުތެއްގައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނީ، އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައި ވަނީ އަމީރު އަހުމަދު މަގާއި ވެލާނާގެެއާ ހިސާބު ކަފިހި ހުރަސް ކައިރިން ކަމަށެވެ.

އޭނާއަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފައިވާއިރު، ޓްވިޓަރގައި އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އޭނާގެ ވާތު ފަޔާއި ނިއްކުރިއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން، ފައިގެ އިތުރު ސާޖަރީއަކަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އާއިލާއާ ހަވާލާދީ ބައެއް ނޫސްތަކުގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަންއަކީ އެމްޑީޕީގެ އިސް އެކްޓިވިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަހު މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައިގަތް ބޭފުޅެކެވެ. އެގޮތުން ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވެސް އޭނާ ވަނީ ރައީސް ސޯލިހަށް ކެމްޕެއިން ކުރެއްވުމަށް ގިނަ ރަށްތަކަކަށް ދަތުރުކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް