ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - އުދައެރުން

ދިޔަވަރުބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައާރާފާނެތީ ސަމާލުވުމަށް މެޓް އޮފީހުން އެދިއްޖެ

  • އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަނީ ކަނޑުގެ ބާނި ބޮޑު ވުމުގެ ސަބަބުން
  • އުތުރުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 09:38 3,813

ދިޔަވަރުބޮޑުވާ ގަޑީގައި ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދައާރާފާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައި - މެޓް އޮފީސް

ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އުދަ އަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާރވިސް އިން އެދިއްޖެއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރަށް ރާއްޖޭގެ މޫސުން ލަފާކުރާ ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މޫސުމާބެހޭ އިދާރާގެ އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޖިސްޓް ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް މަޑުވާނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި އުދައަރާފާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެގަޑިތަކުގައި އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަނީ ކަނޑުތައް މަޑުވި ނަމަވެސް ކަނޑުގެ ބާނި ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދަޔާ ޚިލާފަށް އުދަ އެރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. ދެން ބާނި ހަމަ ބޮޑުކޮށް މި އުޅެނީ. ކަނޑު މަޑު ނަމަވެސް ކަނޑުގަ ބާނި ބޮޑުކޮށް އުޅެނީ. އެހެންވީމާ އަސްލު އުދައިގެ އަސަރު މި ކުރަނީ ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި، ދެކުނާ މެދުތެރެ އަދި އުތުރުވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށް ވަކި ސަރަހައްދެއް ނެތް. މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށްވެސް ބާނި ތަންކޮޅެއް ބޮޑުކޮށް އުޅެނީ، އަނެއްހެން ކަނޑު ގަދައެއް ނޫން. އެހެން ނަމަވެސް ބޮޑެތި ބާނި ހުރުމާ އެކު ދިޔަވަރު ބޮޑުވާ ގަޑިތަކުގައި ކޮންމެސް ވަރަކަށް އުދައިގެ އަސަރު ކޮށްފާނެ،"

~ އެސިސްޓެންޓް މީޓިއޮރޮލޮޖިސްޓް ހުސައިން ވަހީދު

ހުސެން ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ޖުމުލަކޮށް މޫސުން ރަނގަޅު ނަމަވެސް އުތުރުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށާއި، ގުުގުރުން ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ވެސް ވައި މަޑުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އުތުރުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި އަށް މޭލާއި 18 މޭލަށް ވައިގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ކަނޑުތައް އާދައިގެ ވަރަކަށް ގަދަވާނެ ކަމަށް ވެސް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް