ބުދަ 18 ސެޕްޓެންބަރ 2019
12 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 19
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ

މިއުޅެނީ ބޮޑުންނަށް އިންސާފު ހޯދަދޭކަށް ނޫން، އާދައިގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދަދޭން: މެމްބަރު އާޒިމް

  • 18 ވަނަ މަޖިލިސް ރައްޔިތުން ބަލައެއް ނުގަނޭ
  • ޖުޑިޝަރީން ރައްޔިތުން ވަނީ ބިކަކޮށްފައި
  • ދައުލަތުން ގެއްލިފައި ހުރި ފައިސާތައް ހޯދަން ބޭނުންވޭ

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 13 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 08:23 7,273

ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް - ރާއްޖެއެމްވީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދޭނީ އާދައިގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދަދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ކަމަށް މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި މެމްބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ 18 ވަނަ މަޖިލީހާއި 19 ވަނަ މަޖިލީސް ވަރަށް ބޮޑުތަން ވަރަށް ތަފާތު ކަމަށާއި، މިހާރު މަސައްކަތްތައް ދާ ގޮތުން އެކަން ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި 18 ވަނަ މަޖިލިސްގެ މެމްބަރުން 19 ވަނަ މަޖިލީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ނަމަވެސް ބޮޑުތަނުން ނާކާމިޔާބުވީވުމަކީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުގައި ކަންކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތް ރައްޔިތުން ބަލައި ނުގަންނަކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކި ކަމަށެވެ.

19 މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދުތައް ވަރަށް ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރައްވައި މެމްބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ނުލިބި ހުރި ކަންތައްތައް މަދު ނޫން ކަމަށާއި، މަޖިލީހުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ އާދައިގެ ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދަދިނުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އިންސާފު ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރަނީ ވެރިންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ވަނީ ޖުޑިޝަރީއާ ގުޅިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެ މުއައްސަސާ އިން ރައްޔިތުން ބިކަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން ގެއްލިފައި ހުރި ފައިސާތައް ހޯދަން ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އޭރުގަ އެވާހަކަ ދައްކައިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ނެރެން މި ޖެހުނީ މި މަސައްކަތް ކުރަންވެގެން. އަޅުގަނޑުމެން އާދައިގެ ރައްޔިތުން ޖުޑިޝަރީގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނިކަމެތިވެފައި. ފައިސާ އޮތް މީހާ އެކަނި މޮޅުވާ ގޮތަށް އޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޖުޑިޝަރީގެ ކަންތައްތައް ހިނގާދަނީ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަޑިޔާރުގެތަކަކީ އެތަނަށް މާމޮޅު ލޯޔަރެއް ގެންދާކަށް ނުޖެހޭ. ގިނަ ފައިސާ ހިފައިގެން ދިޔާމަ އެ މީހަކު ކޮޅު މޮޅުވާ ގޮތަށް އޮތް ކަންތައްތަކެއް،"

~ މެމްބަރު އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ރައްޔިތުން ކުރާ އުންމީދުތައް ވަރަށް ފޮނި ކަމަށާއި، އެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ސާފު ބޯފެނާއި، ބޯހިޔާވަހިކަން އިންސާފުން ހަމަހަމަކަމާ އެކު ހޯދައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެ މެމްބަރު އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 18 ވަނަ މަޖިލީހާ ހިލާފަށް މިއަދާ ހަމަށް އެންމެ ދުވަހަކަށް ވެސް އީދު ބަންދަށް ވެސް މެދުކަނޑާނުލާ މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދިޔައީ ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވޭތޯ .އެ އަށް ވެސް އިންނާނެ ވަކި މުއްދަތެއް ދީފަ. 30 ދުވަސްތެރޭގައި މަޖިލީހުގެ އާ ގަވާއިދެއް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެކުލަވާލާ ނިމޭނެ. އެއީ މަޖިލިސް ހިންގަން މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތް ތަފާތުވީމަ،"

~ މެމްބަރު އާޒިމް

އާޒިމް ވިދާޅުވީ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި، އިސްކުރާނީ ރައްޔިތުން ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރައްޔިތުން އެދޭ ބަދަލު ފެންނާނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް