ހޯމަ 01 ޖޫން 2020
13 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 09
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:34
ޕްރޮމޯޝަނަލް ބޭގް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މުބާރާތް

އެމްއެމްޕީއާރްސީން ބާއްވާ ޕްރޮމޯޝަނަލް ބޭގް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލައިފި

  • އެއްވަނައަށްދާ ފަރާތަކަށް 25000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ކަނޑައަޅާފައިވޭ
  • ޖޫން 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 03:00 ގެ ކުރިން ހުށައެޅޭނެ

ކ. މާލެ | 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 23:35 | 3,263

މޯލްޑިވްސް ސަނީ ސައިޑް ޕްރޮމޯޝަނަލް ބޭގް - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރްސީން) ބާއްވާ ޕްރޮމޯޝަނަލް ބޭގް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އެމްއެމްޕީއާރަސީން ކުރި އިއުލާނެެއްގައި ބުނީ، އެ ކޯޕަރޭޝަނުން 2020 ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވާ ފެއަރ، ރޯޑްޝޯ އަދި އެހެނިހެން މާކެޓިންގ އިވެންޓްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ، "މޯލްޑިވްސް ސަނީ ސައިޑް ޕްރޮމޯޝަނަލް ބޭގް" ޑިޒައިންކުރުމުގެ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، 18 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކާއި އޭގެ އިތުުރުން ކުންފުނިތަކަށްވެސް މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ޖޫން 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 03:00 ގެ ކުރިން މުބާރާތުގެ ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ޑިޒައިންތަށް އީމެއިލް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މުބާރާތުގައި ޕޮއިންޓްދޭ މިންގަނޑުތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް އިއުލާނުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެވެސް ގިނަ އިވެންޓު ތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މޯލްޑިވްސް ސަނީ ސައިޑް ޕްރޮމޯޝަނަލް ބޭގް ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މި މުބާރާތުން އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް 25000 ރުފިޔާގެ އިނާމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު، އެއްވަނައަށް ހޮވޭ ޑިޒައިންގައި ބޭނުންކުރާ ތީމް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްއެއްގައި ބޭނުންކުރާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.