ހުކުރު 20 ސެޕްޓެންބަރ 2019
14 އުތުރަ
1441 މަހައްރަމް 21
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ކޮމަންވެލްތާއި އަނބުރާ ގުޅުމަށް ހުށަހެޅުން

ކޮމަންވެލްތާއި އަނބުރާ ގުޅުމަށް ރާއްޖެއިން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފި

  • ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގައި

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 19:42 2,467

ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލޭންޑާ ހަވާލުކުރައްވަނީ - ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ކޮމަންވެލްތާއި އަނބުރާ ގުޅުމަށް ރާއްޖެއިން ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

މި ލިޔެކިޔުންތައް ފޮރިންގ މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ކޮމަންވެލްތްގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލޭންޑާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށްފަހު ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން އަނބުރާ ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވުމާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެން، ކެބިނެޓްގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ކޮމަންވެލްތްގެ މެމްބަރު ޤައުމަކަށްވުމަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެ ޖަމިއްޔާ އަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ދިވެހިރާޖެއިން ކޮމަންވެލްތްގައި ފުރަތަމަ ބައިވެރިވެފައިވަނީ 9 ޖުލައި 1982 ގައެވެ. އަދި ކޮމަންވެލްތުން ވަކި ވެފައިވަނީ 13 އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް