ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - މަސްވެރިކަން

ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސެންސް ދޫކުން މެދުކަނޑާލައިފި

  • ލައިސެންސް މެދުކަނޑަލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި މަޤްސަދުތައް ހާސިލް ނުވާތީ ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 18:04 6,272

މަސްދޯނި ފަހަރުތައް ލަފާ ސަރަހައްދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިޤްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ 100 މޭލު ބޭރު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ލައިސެންސް ދޫކުރުން މި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ނިންމުމަށް އަމަލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ލޭނު މަސްވެރިކަން ކުރާ ހުރިހާ އުޅަނދު ފަހަރު އަނބުރާ ބަނދަރަށް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ދޫކުރާ ލައިސެންސް މެދުކަނޑަލާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި މަޤްސަދުތައް ހާސިލް ނުވާތީ ކަމަށާއި އެހެނިހެން ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރުމަށް އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ލޭނުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދު ފަހަރު އޮޕަރޭޓް ކުރާ ފަރާތްތަކާއި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އެހެން ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަލުން އެ ލައިސެންސް ދޫކުރުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލުތަކާއިމެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާތަކަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށްފަހުގައި ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް