ބުރާސްފަތި 12 ޑިސެންބަރު 2019
03 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 15
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15
ރާއްޖެ - ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުން

ބޮޑުތިލަދުންމަތިން 11 ސަރަޙައްދެއް ޙިމާޔަތްކޮށްފި

 • މި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އީޕީއޭގެ ލިސްޓަށް ރިއާޔަތްކޮށްގެން
 • މިއިން ކޮންމެ ސަރަހައްދަކީ ވެސް ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުން މުއްސަނދި ވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 15:23 5,871

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކަނޑޫފާ - ގޫގުލް

ބޮޑުތިލަދުންމަތިން 11 ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ބުދަ ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމެވި މި ނިންމުމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 1 ރަށާއި، 1 ފަރާއި، 1 ކަނޑޫފާ ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ވެވަޑައިގެންފައިވާ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅުގެ ދަށުން ނިންމެވި ނިންމެވުމެކެވެ.

އެގޮތުން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޮޑުތިލަދުންމަތިން ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސެވުމަށް ނިންމެވި ސަރަހައްދުތަކަކީ:

 1. ހއ. ގައްލަންދޫ ތިލަ
 2. ހއ. ކެލާ ޗަސްބިން
 3. ހއ. ބިލެތްދޫ ތިލަ
 4. ހދ. ފިނޭ ތިލަ
 5. ހދ. އިންނަފުށި
 6. ށ. ބޮލިއްސަފަރު
 7. ށ. ނާލާހުރާ
 8. ނ. ފޮއްދިއްޕަރު
 9. ނ. ބޮޑުޅައިމެންދޫ
 10. ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކަނޑޫފާ
 11. ނ. އޮރިމަސްތިލަ

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، މި ސަރަޙައްދުތައް ކަނޑައެޅުއްވުމުގައި އެންވަޔަރަންމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ބަލަހައްޓަމުންދާ ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ހާއްސަ ސިފަތައް ލިބިގެންވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ލިސްޓާއި، ޓްރެޑިޝަނަލް ނޮލެޖާއި، މިހާރަށް ލިބެންހުރި ދިރާސާ ރިޕޯޓްތަކާއި، މަސްވެރިންނާއި ދަނޑުވެރިންނާއި، އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ބަލަފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ސަރަޙައްދުތައް ހިމެނޭ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކާ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

މި އިން ކޮންމެ ސަރަހައްދަކީ ވެސް ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލުން މުއްސަނދި ވެފައިވާ ސަރަހައްދުތަކެއް ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން ކަނޑޫފާގެ މުއްސަނދިކަމާއި، ވެލާކަހަނބު ބިސްއަޅާ ސަރަޙައްދުތަކާއި، ޙިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ އަދި ހިޖުރަކުރާ ގިނަ އަދެއްގެ ދޫނީސޫފާސޫފީގެ ވަގުތީ އަދި ދާއިމީ މަންޒިލުތަކާއި، އެފަދަ ޤުދުރަތީ ގޮތުން މުއްސަނދި ސަރަޙައްދުތައް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަށާއި، ހިމާޔަތް ކުރިކަން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިއުކޮށް އާންމުކޮށް އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުރުން ހުއްދަ އަދި ކުރުން މަނާކަންކަން އިއުލާން ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް