ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ޑީޖޭއޭ

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފި

  • ޖަމިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި
  • ޖަމިއްޔާ އުފެއްދުމަށް ޔޫތް މިނިސްޓްރީ އަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 15:51 3,374

ޖަމްޢިއްޔާގެ މަގްސަދަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަގިއްލުކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން - ރައީސް އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ( ޑީޖޭއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ޑީޖޭއިން އާއްމުކުރި ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމްޢިއްޔާގެ ނަމުގައި ޖަމްޢިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް މޭ މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމެވުމާގުޅިގެން، އެ ޖަމްޢިއްޔާ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް މޭ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/13 ގެ 10 ވަނަ މާއްދާއިން ފަނޑިޔާރުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޖަމްޢިއްޔާ ހެދުމުގެ ޙައްގުގެ ދަށުން އުފެއްދުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ޖަމްޢިއްޔާގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ، ފަނޑިޔާރުންގެ މުސްތަގިއްލުކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި އެމީހުންގެ އިމްތިޔާޒުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެއެެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ ޖަމިއްޔާއެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކޯޓުގެ ތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ފަހަކަށް އައިސް އާއްމުންގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަމާޒުވެފައެވެ. ފަނޑިޔާރުގެ ވަނީ ''ތަޢައްޔަރު'' ވެފައި ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންވެސް ދަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވަމުުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް