ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ

އަދީބް ފުރުވާލުމަށް ނިންމި މައްސަލައާ ގުޅިން ހަތަރު މުއައްސަސާއެއްގެ ވެރިން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • އަދީބް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް ފިލާފާނެތީ، އެކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
  • އަދީބް ބޭސްފަރުވާ ފުރުވާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މަޖިލީހަށް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:39 3,091

ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމާފައިވުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ގުޅުން ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ހާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިޔަކާއި ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަބްދުﷲ މުނާޒު އަދި އިމިގްރޭޝަންގެ އިސްވެރިއެއް ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު 4 ޖަހާއިރު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމަށެވެ.

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަދީބް ބޭސްފަރުވާއަށް ގޮސް ފިލާފާނެތީ، އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މެމްބަރުން ވަނީ ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި، މި ކަމާއި ގުޅިގެން ސުވާލުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހަތަރު މުއައްސަސާއާއެކު ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ބާއްވާ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ސިއްރުކުރުމަށް ވިލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފް ހުށަހެޅުއްވުމުން، މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅު ހައްދަވާފައެވެ.

ކޮމިޓީ މެމްބަރުން ނިންމާފައިވަނީ، ހަތަރު މުއައްސަސާގެ ވެރިން ސިއްރުކުރަން ނޭދިއްޖެނަމަ، ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސް އިން ކުއްލި ގޮތަކަށް ނިންމާފައިވާ ވުމާ ގުޅިގެން، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް ނަސީމް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން މީކާއީލް ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބް ބޭސް ފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާރވިސަސް އިން ނިންމާލާފައިވާއިރު، އަދީބްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ ނޫސްވެރިޔާގެ އަހްމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތައް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލުމުގައި އަދީބްގެ އަތެއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އަދީބް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލާއިރު، އަދީބް ފިލިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅާފައިވަނީ ކޮންފިޔަވަޅުތަކެއްތޯ، ޗެކް ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް މަޖިލީހުންގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރުމަށް މީކާއިލް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް