ހުކުރު 21 ފެބުރުއަރީ 2020
ހިޔަވިހާ 8
1441 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 27
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:39
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34
ރާއްޖެ - މަތީ ތައުލީމު ލޯނު

މަތީ ތައުލީމު ލޯނުގެ 163 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

  • ލޯނުއެހީއަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި 24 ޖޫން 2019ގެ 13.30 އަށް ހަމަވޭ
  • އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާނަމަ ލޯނަށް އެދެވޭނެ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:20 4,026

ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހީމް ހަސަން - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

މަތީ ތައުލީމަށް ސަރުކާރުން ދޭ ލޯނުގެ 163 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއިން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 163 ޖާގައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، "ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދަން ލޯނު ދިނުމުގެ އުޞޫލު 2019 ޖޫން" ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުތުތައް ހަމަވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް ލޯނަށް އެދި ހުށައެޅޭނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ލޯނުއެހީއަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މިއުޞޫލާއި ޖަދުވަލުތަކުގައިވާ ކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން އެދިފައިވެއެވެ.

ލޯނުއެހީއަށް އެދުމުގެ ސުންގަޑި 24 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13.30 އަށް ހަމަވާއިރު، މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނުގައި އިތުރަށް ބުނީ، އިއުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 3 ދުވަސްކުރިން ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް މިނިސްޓްރީއިން ބެލުމަށްފަހު ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނަމަ އެކަން އަންގައި ރަނގަޅު ކުރުމަށް އެއްފަހަރު ފުރުސަތު ދެވޭނެ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އިއުލާނުގެ މުއްދަތުގެ ފަހު 3 ދުވަހު ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް މި ފުރުސަތު ދެވެން ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް 242 ޖާގައަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެ ފުރުސަތަށް އެދުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ޑިސްކޮލިފައިވެފައި ވާތީ މިނިސްޓްރީން އަލުން މި ފުުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، ކުރިން އެޕްލިކޭޝަންތައް ރިޖެކްޓްވި ސަބަބުތަކަށް ސަމާލުވެ، އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހުށައެޅުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

މާރޗު މަހު ލޯނަށް ހުޅުވާލުމުން 993 ކުދިން ކުރިމަތިލީ ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ހޮވިފައިވަނީ 79 ކުދިންނަށްވާއިރު، އެހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުދިންގެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓްވި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، ލޯނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ކިޔަވަން ވެސް ލޯނަށް އެދިފައި ވުމުގެ ސަބަބުން 106 އެޕްލިކޭޝަނެއް ރިޖެކްޓް ވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ލިސްޓްގައި ނުހިމެނޭ ޤައުމުތަކަށް ކިޔަވަން ދިއުމަށް އެދިގެން 192 ކުދިންގެ އެޕްލިކޭޝަން ރިޖެކްޓް ކޮށްފައިވާއިރު، އިއުލާނާ އެއް ގޮތަށް އެޓެސްޓް ކޮށްފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން 183 އެޕްލިކޭޝަން އަދި ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ދެފުށް ހުށައަޅާފައިނުވާތީ 271 އެޕްލިކޭޝަނެއް ވަނީ ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް