ބުދަ 21 އޯގަސްޓު 2019
11 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 19
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - އައްޑޫ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް

އައްޑޫގެ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ހޯދަނީ

  • ކައުންސިލުން 3 ނަމެއް ހުށައަޅާފައިވޭ
  • އޭގެ އިތުރުން ވެސް އާންމުން ބޭނުންވާ ނަންތައް ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 09:21 2,904

އައްޑޫ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ދަނީ. - ފައިލް ފޮޓޯ - ޓްވިޓަރ

އެމްޑީޕީގައި ހަދަމުން އަންނަ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމަކާ މެދު އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި ކުރިން ހަދާފައިވާ ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައި ހަދަމުން އަންނަ ޓާރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ދޭނެ ނަމެއް ފާސް ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާ ނަންތަކަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ގޮތުން ތިން ނަމަކަށް ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ކައުންސިލުން ހުށައަޅާފައިވާ ނަންތަކަކީ "އިކުއިޓޯރިއަލް އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް"، "އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް"، އަދި "ސުވަދީވް ހޮސްޕިޓަލް" އެވެ.

ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ނަންތަކަށް ވޯޓުލުމަށް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ކައުންސިލުން ބުނީ، ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމަކާ މެދު އިތުރު ހިޔާލެއްވާ ނަމަ ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އައްޑޫގައި ހަދަމުންދާ 100 އެނދުގެ ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ފާސް ކުރަން ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އައްޑޫގެ ސިއްހީ ނިޒާމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލައަކަށް ޓަރޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުމުން ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް