ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

  • ތަރައްޤީއަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނަގާލާ ކޮންކްޓްރީ ޖަންގަލީގެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުމެއް ނޫން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 12 ޖޫން 2019 | ބުދަ 09:27 1,760

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް - ރައީސް އޮފީސް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދައްކުވައިދޭ ތާރީހީ ފޮޓޯ އެކުލެވޭ މައުރަޒެއް ނޭޝަނަލް އާރޓް ގެލަރީގައި ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަނީ ހަމައެކަނި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ނޫން ކަމަށާއި އެ ދުވަސް މި ފާހަގަކުރަނީ އެކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ.

"އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރަކުން އެކަނި ނިކުމެގެން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޯންނާނެ. ޤައުމެއް ތަރައްޤީވެ ދަނީ، ހޭލުންތެރިވެދަނީ، ނަތީޖާތަކެއް ހާސިލް ކުރެވެނީ އެ ޤައުމެއްގެ އޮންނަ ސަރުކާރަކާއި އުފެދިފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއި މުޅި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން. މިއަދު މި ދިމާވެފައި ކަންތައްތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން އެއް އަޒުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ،" ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތަރައްޤީއަކީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ގުދުރަތީ ރީތިކަން ނަގާލާ ކޮންކްޓްރީ ޖަންގަލީގެ ގޮތަށް ތަރައްޤީ ކުރުން ނޫންކަން ފާހަގަކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ގަސްތައް ކެނޑުމަކީ އެއީ "ލާސްޓް އޮޕްޝަން"އަށް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ގަހެއް ކަނޑައިފިކަމުގައިވާ ނަމަ އެ ކެނޑި ގަހުގެ ބަދަލުގައި ދެ ގަސް އިންދުމަށް ނައިބު ރައީސް އިލްތިމާސް ކުރެއްވިއެވެ.

ނިއުމަތެއް އޮންނަހާ ހިނދަކު އޭގެ އަގު ވަޒަންނުކުރެވި ހިނގައިދާނެ ކަމަށާއި ގެއްލިގެން ދިޔުމުން އެކަމާ ހިތާމަކުރާނެ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ މިންވަރު ކުރެއްވީ އެންމެ މަތިވެރި އެއް ނިއުމަތަކީ ރީތި ގޮޑުދޮށްތަކާއި ސާފު ދޮންވެލި ބިންތަކުގެ އިތުރުން ރީތި ރަށްތައް އެކުލެވޭ މި ޖައްވު ކަމަށް ވެސް ނައިބު ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ މައުރަޒުން ފެންނަން ހުރި ފޮޓޯތަކުން ދޭހަވާ މެސެޖުތައް ނުވަތަ އިންޒާރުތައް ބަލައިގަނެ އެ ދުވަހު އެ އޮތް ޖަޒީރާ ރާއްޖެ އެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް