ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ކަސްޓަމްސް ތަފާސް ހިސާބު

މެއި މަހު ރާއްޖެއަށް 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވޭ: ކަސްޓަމްސް

  • މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހާ އަޅާބަލާއިރު 13 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފަ

ކ. މާލެ | 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 17:51 | 2,456

މާލޭ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބަނދަރު - ރާއްޖެ އިން 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވޭ - ކަސްޓަމްސް

ފާއިތުވި މެއި މަހު ދިވެހިރާއްޖެ އިން 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން ބުނެފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސް އިން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފާއިތުވި މޭ މަހު ރާއްޖެއިން އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ އަޅާބަލާއިރު 4 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 2018 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހު ދިވެހިރާއްޖެއިން 3.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މޭ މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު 205 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު. މިއަހަރުގެ މެއި މަހު އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 232 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދަލެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 13 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ދައުލަތަށް 236 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާއިރު މި އަހަރުގެ މެއި މަހު ލިބިފައިވަނީ 271 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެކެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 15 އިންސައްތަ އިތުރުވުކެވެ.

ވޭތުވެދިޔަ މެއި މަހު އަގުގެ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރި ކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާ އިންނެވެ.

އިމްޕޯޓްކުރި މުދަލުގެ އަގުގެގޮތުން 22 އިންސައްތަ ޗައިނާ އިން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ޔޫ.އޭ.އީ އިން 21 އިންސައްތަ އަދި ސިންގަޕޫރުން 12 އިންސައްތަ މުދާ ވަނީ އެތެރެކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ސްރީލަންކާ އިން އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ 6 އިންސައްތައެވެ.

އަގުގެ ގޮތުން ތައިލެންޑަށް 47 އިންސައްތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު ޖަރުމަންވިލާތަށް 12 އިންސައްތަ މުދާ، ފަރަންސޭސިވިލާތަށް 8 އިންސައްތަ އަދި އެމެރިކާއަށް 6 އިންސައްތަ ވަނީ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އަދި ވިއެޓްނާމުން 4 އިންސައްތަ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ރާއްޖެ އިން 4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.