ހުކުރު 10 ޖުލައި 2020
10 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 19
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުވުން

މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ކިޔާލު ހޯދުމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް އާންމުކޮށްފި

  • ކަރުދާސް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ކ. މާލެ | 11 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 13:22 | 2,686

މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް އާންމު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ޓްވިޓަރ

މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާންމުންގެ ކިޔާލު ހޯދުމާ ގުޅޭ ކަރުދާސް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، "މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުވުން- ހުދު ކަރުދާސް" ނަމުގައި މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓުން ތައްޔާރުކުރި ކަރުދާސް އާންމުކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އެ ކަރުދާސް މެދުވެރިކޮށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ކަރުދާސް ލޯންޗު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް ވެސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ ވަނީ އުގައިލުއަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފައެވެ.

މި ކަރުދާހަކީ ދިވެހިންނަށް ހައްޤު މިންވަރު ހޯދުމުގައި އަމިއްލަ ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމާއި، އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތިން މުޖުތަމައުގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ބާރު އަޅައި، ރައްޔިތުން ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޤުސަދުގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ކަރުދާހެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.