އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ލުއި ޚަބަރު - މާމުއި

މާމުއިގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ވަރަށް ފުރިހަމަ، ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ ހޯމަ ދުވަހު

  • ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފް ވަނީ ލިބިފައި
  • ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށަނީ ހޯމަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 10 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 08:15 3,310

މާމުއިގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވައިގެ ފޯސްޓަރު - ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯ، ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓް އިން މި އަހަރު ނެރޭ ދެވަނަ ފިލްމު، "މާމުއި"ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފިއެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޔޫޓިބްގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ''ރޭރޭ'' ލަވައިން ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ތަރިން ގޮތަށް ފެނިގެންދެއެވެ.

ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މީރާ ކިޔާފައިވާ މި ލަވައިގެ ރެޕް ބައި ކިޔައިދީފައި ވަނީ ޓޯއިއެވެ. މުހައްމަދު އަލީ (މޮގާ) އާއި އައިޝަތު ފުއާދު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ލަވައިގެ މިއުޒިކް ހަދާފައި ވަނީ ހުސޭން ތައުފީގްއެވެ. ލަވަޔަށް ތައުރީފުކުރި ގިނަ މީހުން ބުނީ، އެ ލަވައަކީ ތަފާތު ލަވައެއް ކަމަށާއި، އެ ލަވަ ގެނެސްދީފައި ވާގޮތް ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށެވެ.

ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު މޮގާ ބުނީ، ހޯމަ ދުވަހު 10:00 އިން ފެށިގެން އޮލިމްޕަހުން ޓިކެޓް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ޕްރިމިއާ ނައިޓްގައި 150ރ. އަށް ޓިކެޓެއް ވިއްކާއިރު އެހެނިހެން ރޭތަކުގައި ޓިކެޓެއް ވިއްކަނީ 100ރ. އަށެވެ.

"މާމުއި"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލަރ ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ މާޗް މަހުއެވެ. މި ފިލްމަކީ ކޮމެޑީ ފިލްމަކަށް ވާއިރު، ފިލްމުގެ ޓްރެއިލަރއިން ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ފެނިގެންދެއެވެ.

މި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައި ވަނީ ޑާކް ރެއިން އެންޓަރޓެއިންމަންޓްގެ ބާނީ މޮގާ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އައިޝަތު ފުވާދު އެވެ.

އޭޕްރީލް މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރުމަށް ކުރިން ހަމަޖެހިފައި އޮތް މި ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމަށް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުއެވެ. މޮގާ ކުރިން ބުނީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ލަސްކުރީ ފިލްމާ މެދު ކުރެވޭ އުއްމީދު ބޮޑުވެފައި ބޭނުންވާ މުއްދަތަށް އޮލިމްޕަސް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށެވެ.

މި ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލުތަކުން ފެނިގެންދާ ފަންނާނުންގެ ތެރޭގައި ޝީލާ ނަޖީބް، ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް)، މަރިޔަމް އައްޒަ، މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ)، އިސްމާއިލް ޖުމެއިހް (ޖުމާ)، އަޙުމަދު ޝާކިރު (ޝާއްކޮ އައްމަޑޭ)، އާދަމް ރިޒްވީ (ރެކްސް)، ޢަބްދުﷲ ޝާފިއު އިބްރާހިމް (ފުބޫ)، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް (ނުޒޫ)، އަޙުމަދު ސުނީ، ހަމްދާން ފާރޫޤު، ސަމާހަތު ރާޒީ، މާރިއާ ތެރޭސާ ޕެގާނޯ، އައިޝަތު ޔާދާ، އަލީ ޝަޒްލީމް، އަޙުމަދު ސައީދު އަދި އިބްރާހިމް އަމާން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް