ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް 2019

އާ މަޖިލީހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފި

  • އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ މަޖިލީހުގެ ކަންކަމަށް މެމްބަރުން އަހުލުވެރި ކުރުމަށް ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމެއް
  • 18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައި ވަނީ 25 މެއި 2014 ގައި

ކ. މާލެ | 27 މެއި 2019 | ހޯމަ 00:05 | 13,613

މެމްބަރުންނަށް ވަނީ ޗެމްބަރު ދައްކާލާ، ވޯޓް ސިސްޓަމް ދައްކާލާފައި - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

19 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވެ ހުވާ ކުރައްވާ މެމްބަރުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވައިފިއެވެ.

އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައިވަނީ އާދީއްތަދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައެވެ.

މަޖިލިސް މެމްބަރުންނަށް ބާއްވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމަކީ ކޮންމެ ފަސް އަހަރުން އާ މަޖިލީހެއް އިންތިޚާބު ކުރެވޭއިރު، މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތަކަށް މެމްބަރުން އަހުލުވެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ.

މެމްބަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ވަނީ މެމްބަރުންނަށް ޗެމްބަރު ދައްކާލާ ވޯޓް ސިސްޓަމާއި، މައިކް ސިސްޓަމަށް މެމްބަރުން އަހުލުވެރިކުރުވާފައެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، މަޖިލިސް ފެށުމުގެ ކުރިން މެމްބަރުން ބޭނުންވާ މުހިއްމު މައުލޫމާތު މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާ ކުރުމެވެ.

18ވަނަ މަޖިލީހުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ބާއްވާފައި ވަނީ 25 މެއި 2014 ގައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޕްރޮގްރާމްގައި 18 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާއި 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ މެމްބަރުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ވަނީ 18 ވަނަ މަޖިލީހާ ބެހޭ ފޮތެއް ނެރެފައެވެ. މި ފޮތުގައި ވަނީ 18 ވަނަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ހިމަނާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މަޖިލިސްގެ އާ ވެބްސައިޓް ފީޗާރސްތައްވެސް ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

އާ މަޖިލިސް ހުވާކުރުމުގެ ޖަލްސާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 9:30 ގައެވެ. އެ ޖަލްސާގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަވާނީ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދެވެ.

18 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އާ މަޖިލިސް ހުވާ ކުރުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން މަޖިލީހުގެ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމާއި އެނޫން ވެސް ބައެއް ކަންކަން ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ.

މި ފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި 65 ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށް އެމްޑީޕީން ވަނީ އާ މަޖިލީހުގެ ސުޕަރ މެޖޯރިޓީ ނަގާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.