އަންގާރަ 18 ޖޫން 2019
02 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 14
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:11
އަސްރު 15:35
މަޣްރިބް 18:20
އިޝާ 19:38
ރާއްޖެ - މައުމޫން ފައުންޑޭޝަން

މައުމޫން ފައުޑޭޝަނުން ބާއްވާ އިހްޔާ ޖަލްސާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ

  • ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައި

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 22:06 1,657

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް - ރޮއިޓަރސް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައުމޫން ފައުޑޭޝަނުން ބާއްވާ އިހްޔާ ޖަލްސާ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ބުނީ މިހިނގާ މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ރޭ ބާއްވާ މި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދާނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލްސާ ފެށޭނީ 10:00 ގައި ކަމަށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ރޭތައް އިހްޔާ ކުރުމަށް ބާއްވާ މި ޖަލްސާގައި ބައިވެރި ވުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މައުމޫން ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރިއަށް ގެންދަވާ އިޙްޔާ ޕްރޮގްރާމްތައް މިދިޔަ އަހަރު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެއް ނުވެ އެވެ. ނިމުނު އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި އެމަނިކުފާނު ހުންނަވަންޖެހުނީ ޖަލުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް