ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - މާލެ ސިޓީ

މާލެ ސިޓީގައި ފެން ބޭނުންކުރާ އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެ

  • އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 46 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވޭ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 25 މެއި 2019 | ހޮނިހިރު 17:39 2,395

މާލެސިޓީ - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

މާލެސިޓީގައި ފެން ބޭނުން ކުރާ އިންސައްތަ އިތުރުވެއްޖެއެވެ.

މާލޭގައި އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 46 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެން ކުންފުނި ކަމަށްވާ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ހިސާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައިވާ ގޮތުގައި 2010 ވަނަ އަހަރު މާލޭގައި ގޭބިސީތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުން ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ 24,965 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު 36,522 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެނަށް އެ އަދަދު އުފުލިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ 46 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް ވެސް ހިސާބުތައް ދައްކައެވެ.

އެގޮތުން މާލޭގައި މިދިޔަ އަހަރު ފެން ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ 36,522 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެނެވެ. އަދި 2017 ވަނަ އަހަރު ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ 35,117 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެނެވެ. މިއީ 2018 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ހަތަރު ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކުން 2010 ވަނަ އަހަރު 2,027 މެޓްރިކްޓަނުގެ ފެން ބޭނުންކޮށްފައިވާއިރު 2018 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭނުން ކޮށްފައިވަނީ 4,105 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެނެވެ.

މާލޭގެ ގޭބީސީތަކުން ފެން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން 2010 ވަނަ އަހަރު ގޭބީސީ ތަކުން 22,389 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެން ބޭނުންކޮށްފއިވާއިރު މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެ އަދަދު ވަނީ 31,773 މެޓްރިކް ޓަނަށް އިތުރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް