ހޮނިހިރު 30 މެއި 2020
11 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 07
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:33
ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް

ފްލައިމީން އައްޑޫ އަދި ފުވައްމުލަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

  • ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން

ކ. މާލެ | 24 މެއި 2019 | ހުކުރު 17:21 | 11,657

ފަލްއިމީގެ ފްލައީޓެއް - ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި، ފުވައްމުލަކު ސިޓީއަށް ފްލައިމީ އިން ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އެ ކުންފުނިން ހުކުރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖޫން 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. އޭވިއޭޝަން އިންޑަސްޓްރީއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މުވައްޒަފުން މަދުވުންކަން ފާހަގަކޮށް ވިލާ އިން ބުނީ ހާއްސަކޮށް އިންޑަސްޓްރީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޕައިލެޓުން މަދު ކަމަށެވެ. އެ ސަބަބާއި ހެދި އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ދޭން ދަތިވާ ކަމަށް ވިލާ އިން ބުންޏެވެ.

މުވައްޒަފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތައް ކެންސަލް ކުރުމާއި ލަސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އާންމުންނާއި ފަސިންޖަރުންގެ ގިނަ ޝަކުވާތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ. ފަސިންޖަރުންގެ ބޭނުންތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފުއްދުމަށްޓަކައި އެކި ސްޓްރެޓަޖީތައް އެކުލަވާލާނެ ކަމަށް ވެސް ވިލާ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވިލާ އިން އިތުރަށް ބުނީ ފްލައިމީގެ ފަރާތުން ޕައިލެޓުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަތް އޮތް މަސްތަކުގައި އެ ޕައިލެޓުންގެ ބޭނުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ވަރަށް އަވަހަށް ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް ފުވައްމުލަކު އަދި ގަމަށް ފަށާނެކަން ފާހަގަކޮށް، ވިލާ އިން ބުނީ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން އަލުން ފަށާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކަމަށެވެ. އަދި ވިލާ އިން ބުނެފައިވަނީ އެކުންފުނިން ATR 72–600 ގެ އެއަރ ކްރާފްޓެއް ގެނެސް، މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހިދުމަތް ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވިލާ އިން ބުނެއެވެ.

ވިލާ އެއަރ އިން ފުވައްމުލަކު އަދި ގަމަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.