ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - ސްރީ ލަންކާ

ދެވަނަ ޓަރމްގެ ޓެސްޓް ފަސްކޮށްދޭން ލަންކާގެ ޓީޗަރުން އެދެފި

  • ލަންކާގައި މުސްލިމުންނަށް ދޭ ހަމަލާތައް މިހާރުވަނީ އިތުރުވެފައި

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 13:48 3,131

އީސްޓަރ ސަންޑޭގެ ހަމަލާ އަށް ފަހު ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް މިހާރު ކިޔަވައިދޭ - ރައީސް އޮފީސް

އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރެވިފައިވުމުން ފިލާވަޅުތައް ނިންމާލަން ދަތިވާތީ ދެވަނަ ޓަރމްގެ ޓެސްޓް ފަސްކޮށްދިނުމަށް ސިލޯން ޓީޗަރސް ޔޫނިއަން އިން އެ ގައުމުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އެދެފިއެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފައި ވަނީ ކުރިން ވެސް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ދެވަނަ ޓަރމްގެ ޓެސްޓް ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ އެމް ރަތުނައެކަ ވިދާޅުވީ ގައުމުގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގެ ސްކޫލަތައް ވެސް މިހާރު އެ ސްކޫލެއްގެ މުގައްރަރާ އެއްގޮތަށް ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ގަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ ކުދިންގެ އަދަދު މިވަގުތު ދަށް ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި އެކަން ވެސް ހަމައަކަށް އެޅޭނެއެވެ.

އީސްޓަރ ސަންޑޭގައި ސްރީލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ސްކޫލްތަކާ ކޮލެޖް ޔުނިވާސިޓީތައް ވެސް ބަންދުކުރިއެވެ

އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާގައި ދީފައިވާ މި ހަމަލާ އަމާޒު ކޮށްފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ތިން ހޮޓަލަކަށާއި ތިން ކްރިސްޓިއަނުންގެ ތިން ފައްޅިއަކަށެވެ.

އެކުއެކީގައި ދިން ހަމަލާތައް ފުރަތަމަ އަމާޒުވި ހޮޓާތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަންގްރީލާގެ އިތުރުން ކިންގްސްބަރީ އާއި ސިނަމަން ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ވަގުތުގައި ދިން ހަމަލާތައް ދެން އަމާޒުވެފައި ވަނީ ނިގަމްބޯ އާއި، ބަޓިކަލޯއާ އަދި ކޮލަމްބޯގެ ކޮއްޗިކަޑައިގެ ތިން ފައްޅިއަކަށެވެ. 

އޭގެ ފަހުން ވެސް އިތުރު ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ. މި ހަމަލާތަކުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 253 އަށް އަރައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް