ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ރައީސް ކައުންސިލްތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މުލަކާއި ކޮޅުފުށީގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި

  • ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަށާއި ކައިރިން ވަޒީފާ ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ އެދިފައި
  • ނާލާފުށީގެ ބަނދަރު ފުންކޮށްދެއްވުމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ރައީސް އަރިހުގައި ދަންނަވާފައި

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 13:36 1,161

ރައީސް ސޯލިހު މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުންނާ އެކު - ރައީސް އޮފީސް

މ. އަތޮޅު ދިއްގަރާއި، މުލަކާއި ކޮޅުފުއްޓަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަމާލު ކަމަށް ގެނެސްފިއެވެ. 

ރައީސްގެ ސަމާލުކަމަށް އެެކަން ގެނައީ މުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ރައީސް ސޯލިހުއާ އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އޭގެ އިތުރުން ނާލާފުށީގެ ބަނދަރު ފުންކޮށްދެއްވުމަށް ވެސް މެންބަރުން ވަނީ ރައީސު އަރިހުން އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްގީކޮށް ރަށުގެ ޒުވާނުންނަށް ރަށާއި ކައިރިން ވަޒީފާ ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއްވުމަށާއި، ރަށަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ކަންކަމުގައި ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީތަކާ އެކު މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން އެކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ގާއިމުވެފައި ނެތް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމަށް ހާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވައިގެން މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް