ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ރާއްޖެ - ލެޑް ބޮކި ބެހުން

ގެބީސީތަކަށް ބަހަން ގިނަ އަދަދެއްގެ ލެޑް ބޮކި ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  • ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ ތިން ކުންފުންޏަކާއި
  • ކޮންމެ އަހަރަކު ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކަރަންޓް ސަބްސިޑީއަށް ހަރަދުކުރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 12:45 2,362

ލެޑް ބޮކިތައް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާ ހަވާލުކުރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ލެޑް ބޮކި ދޫކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގެބިސީތަކަށް ބަހަން 195,000 (އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް) ލެޑް ބޮކި ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.
  

ސަރަކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިންޑިއާގެ އެނާރޖީ އެފިޝެންސީ ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑާ އެކު ސޮއިކުރެވުނު އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާ ކުރި 200,000 (ދެލައްކަ) ލެޑް ބޮކީގެ ތެރެއިން 195,000 ( އެއްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް) ލެޑް ބޮކި ގެބިސީތަކަށް ބަހަން ހަވާލުކުރީ ސަރުކާރުގެ ތިން ކުންފުންޏަކާ އެވެ. މީގެ ކުރިން 5،000 ލެޑް ބޮކި  ފެނަކާ އަށް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ބޮކިތައް ހަވާލުކުރި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުގެ އިތުރުން މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. 

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ވިދާޅުވި، ރާއްޖެއިން ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު، ހާއްސަކޮށް މާލެގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާ ސަބަބަކީ، ގޭބިސީތަކުގައި ހަކަތަ ބޭނުން ކުރާ އާލާތްތައް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު ގިނަވުމުން ކަމަށް ޑރ. ހުސެއިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ގޮތުގައި، ކޮންމެ އަހަރަކު ކަރަންޓް ސަބްސީޑީގެ ގޮތުގައި ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ދައުލަތުން ހަރަދުކުރެއެވެ.

''އޭގެ މާނައަކީ ކަރަންޓް ބޭނުން ކުރާ މީހާ ދޭ ފައިސާއިކުން އެކަންޏެއް ނޫން މި ދެންނެވީ ކަރަންޓު އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސަނީ.. ނޫނީއްޔާ ކަރަންޓު އުފއްދަން ދާ ހަރަދު ހަމަޖައްސަނީ. އޭގެ އިތުރަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ވެސް ފައިސާ ލާން އެބަޖެހޭ.... އެހެންވީމާ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ވިސްނާލަން ޖެހޭ ކަރަންޓް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތަށް ތޯ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ކުރަނީ،'' މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެލެޑް ބޮކިތަކަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި، ކަރަންޓް ހަރަދުކުޑަ ލެޑް ބޮކިތަކެކެވެ. 200،000 ބޮކިން ދުވާލަކަށް 9600 ޔުނިޓް ކަރަންޓު ސަލާމަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އެއީ މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް 100 ޔުނިޓް ބޭނުންކުރާ 2،400 ގެއަށް ދުވާލަކަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް