ހޯމަ 27 މެއި 2019
08 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 22
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ދުނިޔެ - މެދުއިރުމަތީގެ މައްސަލަ

އިރާނަށް އިންޒާރެއް ދިނުމަށް މެދުއިރުމައްޗަށް 120،000 ސިފައިން ފޮނުވަނީ: ރިޕޯޓް

  • ސިފައިން ފޮނުވާނެ ވަކި އިރެއް ނުނިންމާ، ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
  • ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އޮތީ ވަރަށް ހީނަރުވެފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 15 މެއި 2019 | ބުދަ 10:32 8,401

އެމެރިކާގެ އެއަރކްރާފްޓް ކެރިއަރު އެސްއެސް އަބްރަހަމް ލިންކަން - ސަން

އިރާނަށް އިންޒާރެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން، މެދުއިރުމައްޗަށް އެމެރިކާގެ 120،000 ސިފައިން ފޮނުވަން ވައިޓް ހައުސްއިން މަޝްވަރާކޮށްފި ކަމަށް ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

އީރާނުން އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކަށް ހަމަލާ ދީފާނެތީ ނުވަތަ ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފައްދަފާނެކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށް ބުނެ، އީރާނާ ދެކޮޅަށް އާ ޑިފެންސް ޕްލޭނެއް ހުށައެޅުއްވީ އެކްޓިން ޑިފެންސް ސެކްޓްރީ ޕެޓްރިކް ޝެނެހޭންއެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން އާއި ސީއައިއޭގެ ޑިރެކްޓަރު ޖީނާ ހެސްޕެލް އަދި ޑިރެކްޓަރ އޮފް ނެޝަނަލް އިންޓެލިޖެންސް ޑޭން ކޯޓްސް ހިމެނެއެވެ.

ޓައިމްސްއިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ޝެނެހޭން މި ޕްލޭން ހުށައެޅުއްވި ނަމަވެސް، މި ރޭވުންތަކުގެ ހަގީގީ މޭސްތިރިއަކީ ޖޯން ބޯލްޓަންއެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް އީރާނަށް ހަމަލާދިނުމަށް ފާޅުގައި ގޮވާލައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ.

އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާރުތަކުން އީރާނާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވި ފަހުން ދެގައުމުގެ ގުޅުން ވަނީ ގޯސްވެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމެރިކާ އިން ވަނީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފައެވެ. އަދި ދާދި ފަހުން އެމެރިކާ އިން ވަނީ ގަލްފަށް ބީ 52 މަރުކާގެ ބޮންއަޅާ ބޯޓުތަކާއި މަތިންދާބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރެއް ކަމަށްވާ އެސް އެސް އަބްރަހަމް ލިންކަން އާއި ޕޭޓްރިއޮޓް މިސައިލް ޑިފެންސް ސިސްޓަމެއް ސައުދީ އާއި ޔޫއޭއީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް