ކ. މާލެ
|
25 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 18:31
އެފްއޭއެމް ހައުސް
އެފްއޭއެމް ހައުސް
ވީނިއުސް
އެފްއޭއެމް
ދަރަނި ދެއްކުމަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާ އެފްއޭއެމް ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި
ފީފާ އިން އެފްއޭއެމް އަށް 30.99 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީދޭނެ
އެފްއޭއެމް އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަންނާނީ 59.15 މިލިއަން ރުފިޔާ
އެފްއޭއެމް ބަޖެޓު 1.67 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން ޑެފިސިޓްވާނެ

ދަރަނި ދެއްކުމަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސައި، ހާޒިރުވެ ތިބި ކްލަބްތަކުގެ އިއްތިފާގުން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ބަޖެޓް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އެފްއޭއެމް ކޮންގްރެސްގައި ފާސްކޮށްފައިވަނީ 60.82 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެފްއޭއެމް އަށް ވަންނާނީ 59.15 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އެގޮތުން 1.67 މިލިއަން ރުފިޔާ މި ބަޖެޓުން ޑެފިސިޓްވާނެ އެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން އަލަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށެވެ. އެގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 23.13 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެއެވެ. މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ދަރަނި ދެއްކުމަށް ތިން މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލުގެ އަމާޒަކީ ދައުރު ނިމޭއިރު ދަރަނި އެއްކޮށް ދައްކާ ނިންމާލުމެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ދަރަނި މިހާރު ވަނީ 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 7.99 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މުބާރާތްތަކަށް 8.23 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގައުމީ ފިރިހެން ޓީމަށް 6.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗާ އަށް 3.03 ރުފިޔާ ހަރަދުވާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެއެވެ.

އެފްއޭއެމް އަށް މި އަހަރު އެހީގެ ގޮތުގައި ފީފާ އިން 30.99 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭއިރު، އޭއެފްސީން 3.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން 13.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ އެ އިދާރާގެ ކަންކަމަށް ދިނުމަށް ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް